HELLA (Hallinto- ja esikuntalinjalle laatua)

Poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntalinja koostuu erilaisista asiantuntijatehtävistä. Henkilöstön määrä oli kolmessa vuodessa vähentynyt 10:llä henkilöllä ollen nykyisin 14 henkilöä.  Linjalla työskentelevät hakivat omia paikkojaan työyhteisössä. Esimiehet olivat samaan aikaan vaihtuneet useita kertoja. Uusi esimiestrio totutteli toisiinsa.

Henkilöstölle oli luotu virkoihin toimenkuvat ja tehtävät. Lähes kaikissa tehtävissä on liittymäpintoja toisen asiantuntijan toimenkuvaan. Yhteistyö keskenään ontui ja ei ollut suunnitelmallista ja johdettua. Ei tunnettu, mitä toinen tekee. Toisaalta muu poliisilaitoksen henkilöstö ei ollut tiedostanut asiantuntijarooleja ja sitä, kenen puoleen missäkin asiassa kääntyy.

HELLA -kehittämishankkeen tavoitteiksi asetettiin:

  • Vuorovaikutuksen lisääminen
  • Poliisilaitoksen asiantuntijaroolin selkeyttäminen
  • Esimies- ja asiantuntijaroolien vaikuttavuuden parantaminen

Hankkeeseen valittiin omien kahden kehittäjätaustaisen henkilön lisäksi ulkopuolinen palvelun tuottaja avuksi. Työskentely jaettiin hallinto- ja esikuntalinjan henkilöstön kesken alkupuoli vuotta 2012 ja loppu vuonna työstettiin ajatusta ”Me suhteessa Muut” ja ”kuinka jatkamme yhdessä eteenpäin”. Hankkeen aikana linjan henkilöstön keskinäinen luottamus kasvoi ja kommunikaatio lisääntyi. Jokaisen mielipiteellä on merkitys! Tarkennuksia arjen käytäntöihin tehtiin esimerkiksi palaverikäytäntöjä uusimalla.

Hallinto- ja esikuntalinjalla työskentelevien roolia korostettiin tekemällä osaamista näkyväksi mm. koko poliisilaitoksen palavereissa asiantuntijoiden omilla puheenvuoroilla tai sisäisellä viestinnällä.

Tulokset yllättivät meidät itsemmekin. Yhdessä on mukavaa tehdä töitä. Olemme kaikki upeita persoonia. Yhteishenki parantui niin, että jopa muut ääneen ovat sitä ihmetelleet! Uutena haasteena on poliisin hallintorakenneuudistuksen läpikäyminen, mutta yhdessä olemme päättäneet selvitä siitäkin itseämme arvostaen, positiivisella asenteella ja avoimuudella.