HELIUM / Uudenmaan maistraatti

1) Hyvinvointia ja tasapainoa – myötätuntotaidot muutoksessa  -valmennus. Teemana oli itsemyötätunto (mindful self-compassion. Valmennus antoi keinoja tuoda pieniä palauttavia pysähtymishetkiä työpäivään ja arkeen, valmiuksia ja lupaa kuunnella itseä ja sekä rakentaa tasapainoista, myötätuntoista suhdetta itseen ja omaan suoriutumiseen.
2)  Henkilöstön tyhy-päivä. Innostavaa ja nostattavaa rohkaisua muutoksen vastaanottamiseen. Aiheita olivat vahvuudet ja niiden tunnistaminen, tunteet ja niiden salakavaluus, erilaisuuden viestintätavat ja niiden ymmärtäminen, erilaisuuden sietäminen ja sopeutuminen, oman elämän ohjaaminen, resilienssi ja myönteisyyden treenaaminen.
3)Vuorovaikutusvalmennusta, jossa tavoitteena oli syventää osanottajien käsitystä ihmisten moninaisuudesta ja auttaa osanottajat tunnistamaan ihmisten eri vuorovaikutustyylejä sekä miten heidän kanssaan toimittaessa on järkevää käyttäytyä – oman  vuorovaikutustyylin mukauttaminen.
4) Tuloksellinen itsensä johtaminen oman työn hallinnassa ja uutta luovassa yhteistyössä -valmennusprosessiin sisältyi kolme aktivoivaa luentoa,joiden aiheet olivat:1.Itsensä johtaminen nykytyöelämän haasteiden keskellä 2.Aikavarkaat ja hyvä työajanhallinta 3.Itsensä johtaminen yhteistyössä.

5)Kehittämisprosessin painotus oli osaamisen varmistamisessa, käytäntöjen yhtenäistämisessä, esimiestyön tuessa, henkilöstön osallistumisessa ja vaikuttamismahdollisuuksissa. Näillä painotuksilla priorisoitiin substanssiin liittyviä tarpeita kehittämiskohteiksi syksylle 2016. Asiantuntija-apu tuki esimiehiä prosessin etenemisessä (rinnalla kulkijana). Henkilöstö oman työnsä parhaana asiantuntijana toteutti projektit, jotka sovittiin tiimikohtaisesti.  Jokaiselle tiimille ja työryhmälle syntyi omanlainen työlistansa ja toteuttamismallit olivat tiimeittäin/työryhmittäin poikkeavia.

Saimme Kaiku-rahalla toteutettua tukevan työhyvinvointipaketin uuden maistraatin käynnistysvuonna. Hankkeella saavutettiin työntekijöitä ja esimiehiä henkilökohtaisen tukemisen tasolla, saatiin vaikutteita parempaan vuorovaikutukseen työyhteisössä ja saatiin ymmärrystä oman työn ohjaamiseen sekä opittiin työkaluja työn kehittämiseen yhdessä osallistuen. Toteutus tuotti joukon konkreettisia yhtenäisiä toimintatapoja ja -ohjeita sekä mallin, joka rohkaisee jatkamaan eteenpäin yhtenäistämistä.