Hämeenlinnan vankilan uudistuminen – tukiprojekti

Hankkeen tavoitteena on, että Hämeenlinnan vankilaan vahvistuu avoin, luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva koko johdon ja henkilöstön vuorovaikutus. Uuden vankilan toimintojen ja tulevaisuuden suunnittelu muuttuu houkuttelevaksi ja työpaikan ilmapiirissä korostuu muutosmyönteisyys ja työhyvinvointia tukevat elementit. Hanke tukee muutosjohtajuutta ja vankilan henkilökunta innostuu kehittämistyöstä ja voi hyvin työssään.

Lisäksi tavoitteena on työyhteisön hyvinvointi ja tuloksellisuus paranevat, työ muuttuu entistä innostavammaksi. Tulokset voivat näkyä uusien toimintojen ja toimintatapojen käyttöönotossa, mikä osaltaan palvelee Risen strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Vankilan muutoksen mahdollistamiseen osallistuvat aluekeskuksen johto ja asiantuntijat.