Hallinto-oikeuden toimintastrategia

Hankkeen tavoitteena on kirkastaa yhteinen visio oikeusturvan antamisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja jokaisen työntekijän rooli sen toteuttamisessa – miten ja millä keinoin pääsemme yhdessä sovittuun päämääräämme.

Sekä parantaa lainkäyttötyön laadukkuutta ja tuloksellisuutta tekemällä työprosesseista mahdollisimman sujuvia ja virheriskit minimoivia ja kannustamalla samalla koko henkilöstöä kehittymään työssään ja laajentamaan osaamistaan. Lisäksi parantaa toinen toistemme työn vaatimusten tuntemusta ja lisätä sitä kautta arvostusta, luottamusta, yhteishenkeä, työviihtyvyyttä ja yhteistoimintakykyä.

Menetelmänä käytetään eri henkilöstöryhmien yhdessä ja erikseen työstämiä työpajoja skypellä tai livenä. Mahdollisesti myös työryhmätyöskentelyä. Inspiraatiota strategiatyöhön on tarkoitus tukea ulkopuolisin ideoin ja ajatuksin konsulttivetoisen työn lisäksi erillisillä koulutuspäivillä tai verkko-opetuksen kautta.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Koko henkilöstön ottaminen työhön mukaan oli erittäin positiivinen kokemus: tieto ja ideat saatiin kulkemaan alhaalta ylöspäin ja todettiin, että talon tilanteesta ja keskeisistä kehittämiskohteista meillä on harvinaisen yksimielinen näkemys. Toimintamallia, jossa koko henkilöstö osallistuu työtämme koskevaan keskusteluun, toteutetaan jatkossakin muun muassa osavuosikatsausten valmistelussa, mikä idea syntyi strategityön tuotteena.

Strategiatyö kiteytyi strategiakartaksi, jossa ylimpinä yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat
oikeusvarmuus, viivytyksettömyys ja asiakaslähtöinen toiminta. Työprosessien kehittämisen kautta ryhdyimme etsimään sujuvampaa tietä tavoitteisiin pääsemiseksi ja valitsimme prioriteetteina tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi ensi vaiheessa johtamisen ja ratkaistavien lainkäyttöasioiden valmistelun laadun ja viivytyksettömyyden kehittämisen. Karttaan kirjattiin myös monia muita tärkeitä toimenpiteitä odottamaan vuoroaan, joskin jo nyt olemme havainneet sen ilmiön, että kaikki liittyy kaikkeen ja moni ei vielä prioriteetissa ensimmäisinä ollut tavoite kehittyy jo tässä vaiheessa, kun ponnistellaan prioriteettihankkeissa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan strategiatyössä oli kysymys siitä, miten kirkastamme koko henkilöstölle työssämme olennaiset tavoitteet ja jaksamme jatkuvasti ponnistella niitä kohden raivaten tieltämme niitä esteitä, jotka ovat meidän vallassamme. Tässä työssä päästiin jo projektin aikana hyvään alkuun ja työ jatkuu edelleen.