Hallinto-oikeuden toimintastrategia

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on kirkastaa yhteinen visio oikeusturvan antamisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja jokaisen työntekijän rooli sen toteuttamisessa – miten ja millä keinoin pääsemme yhdessä sovittuun päämääräämme.

Sekä parantaa lainkäyttötyön laadukkuutta ja tuloksellisuutta tekemällä työprosesseista mahdollisimman sujuvia ja virheriskit minimoivia ja kannustamalla samalla koko henkilöstöä kehittymään työssään ja laajentamaan osaamistaan. Lisäksi parantaa toinen toistemme työn vaatimusten tuntemusta ja lisätä sitä kautta arvostusta, luottamusta, yhteishenkeä, työviihtyvyyttä ja yhteistoimintakykyä.

Menetelmänä käytetään eri henkilöstöryhmien yhdessä ja erikseen työstämiä työpajoja skypellä tai livenä. Mahdollisesti myös työryhmätyöskentelyä. Inspiraatiota strategiatyöhön on tarkoitus tukea ulkopuolisin ideoin ja ajatuksin konsulttivetoisen työn lisäksi erillisillä koulutuspäivillä tai verkko-opetuksen kautta.