Hallinto haltuun – HALKO pinoon

Kaiku-HALKO liittyi VM:n asettamaan hallinnollisten tehtävien kokoamisprojektiin HALKOon, jonka toteuttamista se tuki. HALKO-projektissa kuuden itsenäisen aluehallintoviraston hallintopalvelut yhdistettiin yhteen organisaatioon maaliskuussa 2015.

Hankkeen tavoitteena oli organisoida hallintopalvelut tehokkaasti ja tuottavasti niin, että päällekkäisen työn määrä vähenee. Muutostilanteessa tuettiin henkilöstön jaksamista ja motivaatiota. Tavoitteena oli, että uuden monipaikkaisesti toimivan organisaation johtaminen ja organisointi tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Lisäksi haluttiin edistää resurssien joustavaa käyttöä ja henkilöstön osaamisen syventämistä.

Hankkeessa järjestettiin muutosvalmennusta koko henkilöstölle, yksikkökohtaisia valmennuksia sekä esimiescouchausta.

Ensimmäinen yhteinen muutosvalmennus järjestettiin videolla syksyllä 2014. Tavoitteena oli virittäytyminen tulevaan ja motivaation ylläpito. Tammikuussa 2015 koko henkilöstö kokoontui yhteiseen henkilöstötilaisuuteen Helsinkiin. Tavoitteena oli edistää yhteisöllisyyttä ja ryhmäytyä uusiin yksiköihin sekä miettiä tavoitteita monipaikkaisten yksikköjen työlle. Kevään 2015 aikana järjestettiin jokaiselle uudelle yksikölle sekä virastoihin jäävälle johdon tuelle yksikkökohtaista valmennusta, jossa hyödynnettiin aitoja monipaikkaisen työympäristön työvalineitä (lync, share point, video). Kevään ja syksyn aikana järjestettiin lisäksi viisi esimiescoaching -tilaisuutta videolla ja lyncillä). Niiden tavoitteena oli, että esimiehet saavat vertaistukea ja asiantuntijan konsultointiapua arjen tilanteisiin. Viimeinen kaikille yhteinen tilaisuus järjestettiin syksyllä 2015 vastuualuekokouksen yhteydessä Tampereella. Sen tavoitteena oli arvioida prosessia ja linjata seuraavia tavoitteita.

Hankkeen tärkein anti oli se, että se antoi lisäeväitä yhteisöllisyyden ja osallistavan toimintakulttuurin rakentamisessa monipaikkaisesti toimivaan organisaatioon. Monipaikkaisessa organisaatiossa työskentely vaatii uusien työskentelytapojen ja työkalujen omaksumista ja käyttöönottoa. Tähän prosessiin hanke antoi konkreettista tukea.