Esimiestyön kehittäminen

Pyhäselän vankilassa toteutettiin Kaiku-rahan puitteissa esimiehille suunnattu työhyvinvointihanke kevään 2011 aikana. Hankkeen nimissä järjestettiin esimiestyönohjausta sekä kehitettiin sen jälkeen pidettävää esimiespalaveria. Nämä sisällöt oli todettu käyttökelpoisiksi jo Pyhäselän vankilan aiemmassa Kaiku-hankkeessa. Käytännössä kevään 2011 aikana esimiestyönohjausta järjestettiin n. kerran kuukaudessa (kaksi tuntia kerrallaan) ja työnohjauksen jälkeen pidettiin esimiespalaveri (n.1 h).

Tavoitteena oli ylläpitää ja parantaa esimiesten yhteistyötä ja esimiestyön perustaitoja. Kokemus on ollut, että erityisesti esimiespalaveri on toiminut tässä tärkeänä tilaisuutena. Palaveri on edesauttanut erityisesti yhteistyön lujittamisessa. Esimiespalaveria on tarkoitus jatkaa ja siitä halutaan tehdä pysyvä toimintatapa Pyhäselän vankiaan. Esimiespalaveria halutaan jatkossa myös kehittää ja laajentaa.

Esimiestyönohjaukseen oltiin myös yleisesti tyytyväisiä. Työnohjaus koettiin yleisesti erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi foorumiksi esimiesten yhteistyön kehittämiselle ja ongelmakohtien pohtimiselle. Työnohjauksen jatkomahdollisuuksia selvitetään.