Esimiestyö muutoksessa

Hanke muodostui koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian omalla kustannuksellaan järjestämistä foorumeista sekä Kaiku-rahoituksella toteutetuista TE-toimistojen johdon coachingista. Coaching muodostui seuraavista elementeistä:

  • Johtajan ja kolmen palvelulinjan johtajan yhteinen osuus teemoina mm. johtajuus, yhteistyö ja vuorovaikutus ja tulevaisuuteen suuntaava työote
  • Johtajuusarviointi ja sen henkilökohtainen purku
  • Tulevan johtoryhmätyöskentelyn pelisääntöjen ja identiteeetin vahvistamista. Työskentelyssä korostui uuden toimiston käynnistämiseen liittyvä tuki ja sen kautta työssä jaksamisen edellytysten luominen.