Esimiesten ja henkilöstön muutosvalmennushanke Tullin verotustehtävien siirtyessä Verohallintoon / VETO-hankkeen henkilöstöprojekti

Strategisen hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan ”valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi”.

VETO-hanke on käynnistynyt eri projekteissa. Henkilöstöprojektin vastuulla on mm. huolehtia muutosvalmennuksesta ja perehdytyksestä sekä kartoittaa välittömät koulutustarpeet. Tullista siirtyy Verohallintoon n. 220 henkilöä hallitusti. Siirtyville henkilöille järjestetään työnohjausta, muutosvalmennusta ja perehdytystä.

Lisäksi kartoitetaan ja toteutetaan välittömät koulutustarpeet. Verotustehtävien ja henkilöstön siirtyminen totetutetaan vaarantamatta toimintavarmuutta ja aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaiden toimintaan. Hankkeen aikana järjestetään työnohjausta ja muutosvalmennuskoulutusta muutosjohtamisessa esimiehille sekä henkilöstötilaisuuksia ja muutosvalmennuskoulutusta henkilöstölle.