Esimiehisyys Valterissa

Valteri on syntynyt kuuden valtion erityisoppilaitoksen yhdistymisestä ja aloittanut toimintansa 1.8.2015. Valterissa eletään tällä hetkellä vahvasti kuuden oppilaitoksen toiminnallisen ja kulttuurisen yhdistyminen aikaa. Tavoitteena on aikaansaada korkeatasoinen, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä oppimis- ja ohjausyksikkö, jonka toiminnassa korostuu alan korkeatasoinen asiantuntijuus.

Valterin visio, toiminta-ajatus, strategia ja strategiset osaamiset on kirkastettu yhdessä kaikkien noin 40 esimiehen kanssa. Vuoden 2017 alusta alkaen astui voimaan uusi toimintamalli, jossa jokainen rehtori vastaa yhdestä keskeisestä toiminta-alueesta valteritasoisesti (esim. opetus, kuntoutus, ohjaus, tukipalvelut).

Tavoitteena oli entistä parempi kokonaisuuksien hallinta, tavoitteellisuus, tavoitteiden asettaminen, vastuu omasta työstä, yhteisöllisyys, erilaisuudet voimavarana ja organisaation osaamisen vahvistaminen. Projektissa tavoitteena oli luoda vuoden aikana uusi malli esimiehisyyteen Valterissa toimintaympäristön merkittävässä muutostilanteessa (ulkoiset muutokset mm. sote, sisäiset mm. matriisiorganisaatio). Huomioon tuli ottaa toimiminen usealla paikkakunnalla, tavoitteena oppia organisaationa niin paljon uutta, että sitä pystytään jakamaan myös asiakkaille (mm. lähikoulut).

Kevennetyn kilpailutuksen mallilla hankittiin organisaation ulkopuolinen ammattilainen vetämään valmennusohjelmaa. Valterin omia asiantuntijoita käytettiin erittäin onnistuneesti valmennuspäivissä hyväksi. Johto oli erittäin sitoutunut ko. hankkeeseen ja valmennuspäiviin sekä verkkovalmennuksiin osallistuminen oli lähes 100 %:sta.

Konkreettisesti asiaa työstettiin esimiesten työpajoissa muutaman kerran vuodessa, lisäksi kehitettiin sähköisiä toimintamalleja (mm. skype-kokoukset). Matriisiorganisaatiossa matriisiesimies on usein toisella paikkakunnalla kuin työntekijä.

Valmennuksen osa-alueet, joihin Valteri johtamisessa haluttiin erityisesti keskittyä olivat:

  1. Strateginen johtaminen
  2. Esimiestaidot
  3. Osaamisen johtaminen
  4. Jaettu johtaminen

Koko henkilökunnan työhyvinvoinnin kannalta tässä muutostilanteessa esimiesten hyvinvointi ja yhteiset toimintamallit ovat olleet kriittisiä ja edistävät entisestään edistyksellisen organisaatiokulttuurin rakentamista. Parhaimmillaan hankkeen kautta syntyneen toimintamallin ajatuksista pystytään luomaan asiantuntijuutta myös lähikouluihin. Lähikoulujen tukeminen on vahva painopistealueemme.

Valterissa esimiehisyys on täsmentynyt helpottaen esimiehen roolia sekä toisaalta tullut näkyvämmäksi työntekijöille linjakkaana johtamisena. Valteritasoinen kehitys- ja tavoitekeskustelumalli tukee valteritasoisten tavoitteiden ja yksilökohtaisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Kaikkia valterilaisia yhdistää tällä hetkellä ”Oppilaan Polku”, joka kehitettiin valmennuksen aikana.