Esihenkilöiden haasteet ja valmiudet muuttuvassa toimintaympäristössä

Vaasan hovioikeudessa, Vaasan hallinto-oikeudessa ja Pohjanmaan käräjäoikeudessa on kaikissa tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa tapahtumassa runsaasti henkilöstövaihdoksia esihenkilötehtävissä. On ilmennyt tarvetta järjestää heille sekä myös muille kehittämishankkeisiin osallistuville henkilöille ja potentiaalisislle tulevaisuuden esihenkilöille johtamiskoulutusta.

Hallinnonalalla on tarjolla tarpeeseen nähden niukasti johtamiskoulutusta. Tuomioistuimissa on lisäksi käynnissä useita tietojärjestelmiin, prosesseihin ja infrastruktuuriin liittyviä uudistuksia, jotka asettavat erityisiä haasteita myös johtamiselle ja esihenkilötyöskentelylle (esimerkiksi todistelutallenneuudistus, AIPA-hanke, HILDA, etäyhteyksien käytön lisääntyminen).

Hankkeen tavoitteena on tarjota esihenkilöille keinoja onnistua esihenkilön työssä ja välineitä hallita esihenkilöroolinmuutosta. Tavoitteena on lisäksi antaa esihenkilöille keinoja ymmärtää oman viestinnän ja käyttäytymisen vaikutuksia muihin sekä etsiä ratkaisuja konfliktien hallintaan ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on myös yhteisen koulutuksen ja erityisesti yhteisen ryhmäcoachingin avulla verkostoitua entistä tiiviimmin Vaasan tuomioistuimien johdon kesken, etsiä yhdessä parhaita ja yhteisiä toimintamalleja johtamis- ja toiminnanmuutostilanteissa sekä löytää tapoja tiivistää ja kehittää tuomioistuinten välistä yhteistyötä tulevaisuudessa.

Menetelminä käytetään: Ennakkotehtävät ja henkilökohtainen palaute, lähikoulutuspäivät sekä ryhmäcoaching.