Epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen kokemusten tunnistaminen ja työyhteisön eheyttäminen yhteisön voimavaroja hyödyntäen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kaikissa yksiköissä toteutetaan vuosittain VM-Baro kysely. Tällä valtion henkilöstötutkimuksella valtion organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyön onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta. Viimeisimmän, vuoden 2020 syksyllä tehdyn kyselyn tulosten perusteella työnantajan on välttämätöntä käynnistää toimenpiteitä havaittujen epäkohtien tunnistamiseksi, hoitamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Toimintaa organisoimaan palkataan ulkopuolinen vahvan työyhteisöjen kehittämisessä meritoituneen työnohjaajataustaisen toimijan. Hän haastattelee kaikki yksikön työntekijät ja kartoittaa perusteellisesti ilmitulleet epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen kokemukset. Haastattelujen pohjalta yksikölle laaditaan koulutusohjelma, missä ongelmakohtia voidaan käsitellä yksikön laajuisesti. Mikäli esille tulee tapauksia, joissa voidaan soveltaa Vartua tai häirinnän ja epäasiallisen kohtelun mallia, esimiehet toteuttavat ne ohjeiston mukaisesti. Yksikön koulutustilaisuuksissa käsitellään hyvin lähellä oman yksikkömme esimerkkitapauksia muistuttavia kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tapauksia, joissa myös kaikki osallistujat ovat mukana määrittämässä hyvän käyttäytymisen mallia yksikölle.

Menetelmänä käytetään ulkopuolisen palveluntuottajan laatimaa koulutusmallia, missä epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen selvitetään havainnollisin käytännön esimerkein 1-2 tapausta/koulutus. Alustavan arvion mukaan maksimissaan kymmenen erilaisen tapauksen läpikäynti kattaa riittävästi erilaisia tapauksia, joiden yhteisellä analysoinnilla
tavoitetaan myös aiemmin yksikössä konkreettisesti tapahtuneet epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen tapaukset. Yhteistapaamiset koronarajoituksista johtuen kevään 2020 aikana vähintään kerran kuukaudessa (5+ krt).