ELY-keskusten ja TE-toimistojen uudistumisen tuki (osat 1 & 2)

Hanke toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäisen osan, ”Toimiva monipaikkainen työyhteisö” tavoitteena oli löytää yhteinen konsepti monipaikkaisen työyhteisön pelisäännöiksi (johtaminen, asiantuntijan rooli, työtavat, tiedonkulku, työvälineet). Toteuttajana oli ulkopuolinen konsultti ja sisäiset kehittäjät. Hankkeessa kolme ELY-keskusta ja kolme TE-toimistoa toimivat pilottiyhteisöinä. Menetelminä käytettiin kyselyjä, työpajoja ja oivalluttavia luentoja.

Hankkeen toisen osan, ”TE-toimistojen johtoryhmäcoaching” tavoitteena oli vuoden 2013 alussa aiemman 73 toimiston sijaan muodostettujen 15 TE-toimiston johtoryhmien käynnistymisen ja tavoitteellisen työn tukeminen. Ulkopuolisten konsulttien toteuttamien coaching-sessioiden kohteena oli kuusi TE-toimistoa (Varsinais-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kainuu ja Kaakkois-Suomi). Tehdyn arviointikyselyn perusteella mukana olleet toimistot pääsääntöisesti saivat hyvin tukea oman johtoryhmätyönsä alkuvaiheeseen. Hankkeen avulla luotiin pohjaa johtoryhmien kehittämisen kartalle, joka toteutettiin omilla resursseilla. Johtoryhmien työn kehittämisen kartta on käytössä KEHA-keskuksessa ohjatusti ja sitä sovelletaan muillekin johtoryhmille annettavassa coachauksessa.