Elämä kuntoon -valmennus

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos toteutti yhteistyössä Mehiläinen työelämäpalveluiden, sekä Kisakallion Urheiluopiston kanssa työhyvinvointihankkeen, joka toteutettiin vuoden 2012-2013 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää poliisilaitoksen poliisivankiloiden vartijoiden työssä jaksamista sekä työhyvinvointia.

Hankkeen suunnittelun yhteydessä todettiin, että työ poliisivankilassa määräytyy hyvin pitkälle ennalta määritettyjen työsuoritteiden ja prosessien perusteella, joiden muuttamiseen ei ole tarvetta, eikä hankkeella pystyttäisi siihen juuri vaikuttamaan. Kun vartijahenkilöstö tekee vuorotyötä, jota leimaa ajoittainen pakkotahtisuus sekä asiakaspalvelutyö vaativissa olosuhteissa, nähtiin keskeisimpänä tavoitteena vaikuttaa yksilön jaksamiseen ja hyvinvointiin, sekä yhteisöllisyyden ja ryhmähengen luomiseen ja kasvattamiseen.

Valmennuspäivät toteutettiin Kisakallion Urheiluopistolla, jotka käsittivät neljä eri valmennustilaisuutta. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita olivat:

•Yksilön hyvinvointi ja elämänhallinta

•Työelämän haasteet ja työyhteisön sosiaaliset suhteet

•Optimaalinen ravitsemus

•Liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus

•Oikeanlaisen palautumisen merkitys hyvinvointiin

Aiheiden tarkoituksena oli antaa työkaluja oman hyvinvoinnin johtamiseen ja tukea vartijoita parempaan työhyvinvointiin ja energiseen työelämään. Valmennuspäivinä toteutettiin lisäksi yhteisiä liikuntamuotoja, esimerkkinä lumikenkäkävelyä sekä jousiammuntaa. Osana valmennusta toteutettiin myös yksilön kehonkoostumusmittauksia (Inbody), sekä aloitus- ja loppukysely sähköisesti.

Yllä mainittu toteutustapa vastasi hyvin alkuperäisiä suunnitelmia ja hankkeeseen osallistuneiden näkemyksiä. Hanke toteutui kokonaisuutena positiivisesti ja osallistujat kokivat työhyvinvointinsa ja jaksamisesta parantuneen.