Digitalisaatioon valmistautuminen yhdessä oppien

Digitalisaatioon valmistautuminen ja yleisten tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on yksi merkittävimpiä oikeuslaitoksen muutosjohtamishankkeita tulevien vuosien aikana. OM:n Aineistopankki-hankkeen (AIPA) koulutustiimi vastaa oikeuslaitoksen tietojärjestelmien digitalisoitumiskehitykseen liittyvän AIPA -tietojärjestelmän käyttöönotosta ja toiminnan muutoksen läpiviemisestä. AIPA -hankkeen puitteissa on rakennettu muutosjohtamisverkosto sekä kouluttajaverkosto. Digitalisaation ja toiminnan muutoksen läpi vieminen edellyttää nykyistä parempaa kykyä tukea yleisiä tuomioistuimia virastokohtaisella tasolla, mistä johtuen Oikeusministeriössä käynnistyy yleisten tuomioistuinten digitalisoitumista tukeva hanke, jossa valtakunnallisten osaamisen kehittämistoimenpiteiden lisäksi toteutetaan virastotasolla tapahtuva toiminnan tuen hanke.

Hankkeen tavoitteena on siten ensisijaisesti 1) tarjota tukea digitalisaatioon valmistautumisessa, virastokohtaisten toimenpidesuunnitelmien laatimisessa sekä henkilöstön osallistamisessa (vaihe 1: ensimmäinen virastovierailukierros) sekä 2) toteuttaa virastojen johdon ja lainkäytön digitalisoitumista edistävän muutosverkoston työskentelyn tilanteen tarkastelu sekä digitalisoitumista tukevia työpajatyyppisiä koulutustilaisuuksia kunkin virastovierailun aikana (vaihe 2: toinen virastovierailukierros)