Digi- ja väestötietoviraston muutostuki hanke

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa henkilöstön jaksaminen muutoksessa sekä rakentaa
yhteistä toimintakulttuuria. Tavoitteena oli myös osallistaa koko henkilöstö valmistelutyöhön:
miten konkreettisesti rakennamme uuden viraston valtakunnallista palvelumallia ja miten
toimintaa voidaan kehittää. Keskeistä oli myös se, että jokainen tutustuu uusiin kollegoihin,
jotta yhteistyö ja vuorovaikutus olisi helpompaa jo ennen yhdistymistä.

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, koska pääsääntöisesti tilaisuuksista saatu palaute oli
kannustavaa. Palvelumallien konkreettisempi suunnittelu on jatkunut tiiviisti muissa
foorumeissa, mutta yhteisistä tilaisuuksista saatiin niihin arvokasta perustaa. Koettiin myös
erityisen tärkeäksi, että pääsimme tutustumaan toisiimme varhaisessa vaiheessa ja
rakentamaan yhteistä ymmärrystä tulevasta.

Muutosvalmennuksen vaikuttavuus ja tulokset

  • Loppuvuodesta 2019 toteutettiin VRK:ssa, maistraateissa ja MOK:ssa vuosittaiset VMBaro-kyselyt. VRK:ssa ja maistraateissa työtyytyväisyys edellisvuoteen verrattuna nousi.
  • Koko henkilöstö osallistettiin ideoimaan ja suunnittelemaan palveluiden valtakunnallistamista ja prosessien kehittämistä asiakaskeskeisesti. Palveluiden ja prosessien kehittäminen jatkuu.
  • Ylin johto osallistui tiiviisti läsnätoteutuksiin ja tuli näin tutuksi ja helpommin lähestyttäviksi henkilöstölle. Aktiivinen vuoropuhelu henkilöstön ja johdon välillä jatkuu DVV:n toimintatapana.
  • Henkilöstö on ”sekoittunut” hyvin siten, että useimmissa ryhmissä on henkilöitä eri taustavirastoista käsin. Muutosvalmennuksessa tutustuimme toisiimme, mikä on auttanut toimivampaan vuorovaikutukseen.
  • Toive etätyön mahdollistamisesta nousi henkilöstöltä keskeisesti muutosvalmennuksessa. Etätyömahdollisuudet tarjottiin uudessa virastossa kaikille (pl määrätyt tehtävät). Tämä on vaikuttanut osaltaan siihen. että siirtyminen poikkeustilanteessa etätöihin on sujunut todella hyvin.