Digi- ja väestötietoviraston muutostuki hanke

VRK, MOK ja maistraatit yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Hanke perustetaan tukemaan uuden viraston perustamiseen liittyvää muutosta huomioiden keskeisesti henkilöstön työhyvinvointi. Yhdistymishankkeeseen liittyy paljon valmistelua ja valtakunnallistamista. Muutoshankkeen tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja yhteisiä toimintamalleja. Tämän muutosvalmennusohjelman lisäksi toteutamme paljon muutakin muutostukea.

Tällä muutoshankkeella varmistetaan henkilöstön jaksaminen muutoksessa sekä antaa valmiuksia uudistuvaan toimintakulttuuriin. Osallistamalla koko henkilöstö valmistelutyöhön (mm. erilaiset työpajat) edistetään viraston yhteisen toimintakulttuurin rakentuminen ja henkilöstön sitouttaminen. Työpajoissa henkilöstö tutustuu toisiinsa.

Henkilöstölle järjestetään yhteensä työpajoja siten, että jokaisen on tarkoitus osallistua yhteensä 1 + 1 + 1/2 päivään

-Työpajoja järjestetään keväällä 2019 seitsemänä eri ajankohtana (eri paikkakunnilla), joissa sisältö on sama. Jokainen valitsee itselleen sopivimman ajankohdan lähtökohtaisesti sijainnin perusteella, jos mahdollista.
-Syksyllä 2019 toteutetaan jälleen työpajoja seitsemänä eri ajankohtana (eri paikkakunnilla), joissa sisältö on sama. Jokainen valitsee itselleen sopivimman ajankohdan lähtökohtaisesti sijainnin mukaan, jos mahdollista.
-Lisäksi toteutetaan 1/2 päivän mittainen etätyöpaja koko henkilöstölle.
Nykyisille esimiehille järjestetään 1 + 1 työpajaa, mahdollisesti täydentyy myöhemmin.