Digi- ja kyberturvallisuuskultuurin kehittäminen

Hanke toteutetaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen kanssa.

Digiturvasta on tullut yksi organisaatioiden keskeisimmistä prioriteeteistä. Kyberhyökkäykset tuottavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia organisaatioille ja vaikuttavat organisaation maineeseen. Hyvä tietoturvaosaaminen onkin nykypäivän toiminnan edellytys. Tietomurrot ja muut tietoturvahäiriöt kohdistuessaan henkilötietoihin, vaikuttavat yksilön hyvinvointiin, turvallisuuden tunteeseen sekä luottamukseen yhteiskuntaa ja sen järjestelmiä kohtaan. Työntekijöiden rooli organisaatioiden digiturvan toteuttamisessa on merkittävä kyberrikollisten pyrkiessä hyödyntämään heidän psygologisia ominaisuuksia.Hyökkäykset eivät kohdistu vain yksilöihin, joilla on pääsy suojattavaan tietoon, vaan jokainen organisaation työntekijä voi olla hyökkäyksen kohteena.

Digiturvallisuuden toteuttaminen on tiimipelaamista, jokaisen pelaajan tulee tuntea säännöt ja pelata samaan maaliin. Hyvään peliin kuuluu kokemuksesta oppiminen ja oppien jakaminen.

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön digiturvallisuuskulttuurin kehittäminen ja osaamisen parantaminen sekä hallinnonalan yhteisen turvallisuustekemisen vahvistaminen.

Menetelminä käytetään pelillistämistä, tietoiskuja ja osallistavia koulutuksia sekä – harjoituksia.