Assistentti 2.0

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Assistenttipalvelut ovat organisaatiossamme nykyisellään siiloutuneita ja sisällöltään eri tasoisia. Assistenttien työmäärä jakautuu organisaatiossa erittäin epätasaisesti ja tehtävien vastuualueet vaihtelevat – organisaatiotasolla on ns. kohtaantohaasteita työn ja tekijöiden välillä.

Poikkeustilanteissa sijaistukset ja töiden jakaminen eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Organisaatioon rekrytoidut uudet assistentit eivät sitoudu organisaatioomme ja assistenttien lähtövaihtuvuus on ollut nousujohteinen. Assistenttien työhyvinvointi on kuormituksen takia heikentynyt. Korona-aika on aiheuttanut myös sen, että apua on entistäkin vaikeampi pyytää ja saada. Assistentit työskentelevät hyvin itsenäisesti keskuksissa. Työtehtävät eivät ole samankaltaisia muiden samassa organisaatioyksikössä työskentelevien kanssa eikä myöskään assistenttien organisatorinen esihenkilö ole tämän tehtäväkentän substanssiasiantuntija.

Assistenttien osaamistasoissa ja motivaatiossa tehtäviä ja vastuita kohtaan on hajautuneisuutta, osa kokee urakehityksenä sen, että siirtyy pois varsinaisista assistenttitehtävistä organisaatiossamme. Kyseessä on laaja-alaisempikin assistenttityön murros, mitä odotetaan tulevaisuuden assistenteilta ja mitä osaamisia se vaatii – rakentamalla yhtenäisiä assistenttityön osaamisia varmistamme, että valmiudet olisivat tulevaisuuden assistenttityöhön ovat kohdillaan.