Asiakaslähtöisen ja digitaalisen palvelukulttuurin muutoshanke

Asiakaslähtöisen ja digitaalisen palvelukulttuurin muutoshanke on osa GALAKSI-hanketta, joka kokoaa yhteen maistraattien strategiassa 2016–2019 mainitut maistraattien toiminnan ja palvelujen sähköistämiseen ja asiakaslähtöiseen toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, hankkeet ja projektit. Maistraatit ottavat hankkeen aikana käyttöön yhtenäiset linjaukset ja toimintamallit, jotka mahdollistavat maistraattien palveluiden uudistumisen. Vanhoista toimintamalleista luovutaan ja siirrytään hallitusti sähköiseen hallintoon.

Maistraattien nykyisen palvelumallin mukaan asiointi tapahtuu perinteisesti käyntiasiointina maistraattien asiakaspalvelupisteissä tai julkishallinnon yhteisissä asiakaspalvelupisteissä. Sähköisen asioinnin mahdollisuus on erittäin vähäinen. GALAKSI-hankkeeseen sisältyvät asiakkuuksien, palvelukanavien, asiakkaiden segmentoinnin sekä sähköisten palvelukanavien suunnittelu- ja toteutushankkeet ovat käynnissä ja käyttöönotot alkavat vuoden 2017 alussa.

Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti videon välityksellä johtuen maistraattien monipaikkaisuudesta (39 yksikköä eri puolilla Suomea) ja suuresta osallistujamäärästä (henkilöstöä n. 600 henkilöä). Videokoulutuksissa pyritään vuorovaikutteisuuteen ennakkokysymysten avulla sekä vastaamalla koulutuksessa esitettyihin (suulliset, chat) kysymyksiin.

Osassa koulutuksia käytetään ennakkotehtäviä sekä koko maistraatille kohdistettuja pohdintatehtäviä. Esimieskoulutuksessa toteutetaan ryhmätöitä videon välityksellä. Koko muutoshankkeeseen liittyen maistraateille lähetetään syksyllä 2016 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten julkistamisen jälkeen pohdintatehtävä, jossa maistraatit tarkastevat kyselyn tulosten pohjalta asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen liittyviä kehityskohteita ja vaikutuksia arjen työhön. Keväällä 2017 toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu asiakaslähtöisen toiminnan ideointikysely. Ideointikyselyn ja pohdintatehtävän tuloksia hyödynnetään asiakaslähtöisen toiminnan jatkokehittämisessä.