Arvostava ja kannustava työyhteisö

Kaiku-projektin tarkoituksena oli parantaa Oulun seudun ulosottoviraston työhyvinvointia organisaation yhteistä osaamista luomalla ja yhteistä osallistumista tukemalla.

Hankkeessa luotiin katsaus viraston historiaan, jotta pystyttiin näkemään muutoksen keskeneräisyys. Keskeneräisyys näkyy usein erilaisina häiriöinä arkityössä esimerkiksi niin, että työ ei suju odotusten mukaan, työmäärä ja kiire tuntuvat lisääntyvän ja pelätään työnlaadun ja tuloksen heikkenemistä. Tällöin tilannetta tulkitaan usein ilmapiiriongelmana tai syitä etsitään henkilöistä. Kun ymmärretään muutoksen keskeneräisyys ja historiallinen jatkumo, pystytään keskittymään toimenpiteisiin ja kehittämistoimiin, joita täytyy tehdä, jotta muutosta saadaan vietyä eteenpäin. Tällainen jäsennelty ja järjestelmällinen kehittäminen lisää organisaation yhteistä osaamista ja tekee sitä myös näkyväksi.

Oulun seudun ulosottovirasto osallistui muutoslaboratorio-tuotteen muunnelmana toteutettuun projektiin koko henkilöstön voimin vuoden 2011 aikana neljänä kokopäivän mittaisena tilaisuutena sekä aineiston keruuta tukemalla kokoontumispäivien välissä. Hankkeen palvelun tuotti Verve Consulting kehittämiskonsultti Airi Tolosen johdolla.