Ajattelunhallinta ja uudet työn taidot. Ulkoministeriön työympäristön kehittäminen monitilaratkaisuineen: osastojen valmistaminen muutokseen

Haluamme proaktiivisesti varmistaa ja valmistaa henkilöstöä työntekemisen muutoksiin, kun koko ministeriö sijoittuu kokonaan Katajanokan Merikasarmille monitilaratkaisuihin asteittain v. 2020-2023 aikana. Työelämä muuttuu vauhdilla ja jo pelkästään työtilojen muuttumisen vuoksi on pakko muuttaa myös työntekemisen tapoja kohti itseohjautuvuutta, itseorganisoituvuutta ja yhdessä tekemistä  monipaikkaisessa joustotyössä.

Tavoitteena on onnistua jo väistömuuuton aikana ymmärtämään uuden työn tekemistä ja uusia työntekemisen taitoja ja syitä, mitkä estävät onnistuneet muutoksen läpiviemiset psykologiseltakin kannalta. Me olemme vain ihmisiä ja ihmismieli on ihmeellinen. Onnistuessamme saavutamme nopeasti tuottavuuden ja energiaa ei mene muutosvastarintaan ja vanhentuneisiin työntekemisen tapoihin.