Millaiset muutosvoimat teillä haastavat työn tekemisen tapoja? Miten valmentava ja oppiva työkulttuuri näkyy jo nyt arjessa? Mitä kokeilette?

Valmentava ja oppiva työkulttuuri on ajattelu-, vuorovaikutus- ja toimintamalli. Se näkyy konkreettisena toimintana työyhteisön päivittäisessä työssä asiakkaiden, sidosryhmien ja kollegojen kanssa. Valmentava ja oppiva työkulttuuri on tarkoituksenmukainen organisoitumisen ja yhteistyön tapa ratkottavien haasteiden ja kysymysten ympärille. Valmentavalle ja oppivalle työkulttuurille luonteenomaista on työhön liittyvien asioiden yhteisöllinen ratkaiseminen sekä työyhteisön oppimisen ja kehittymisen korostuminen. Se perustuu yhdessä tekemiseen, vuorovaikutukseen, arvostukseen ja yhteistyöhön.

Alkuun pääsette VALOA-työkirjan avulla. Suosittelemme Valoa-työkirjan tekemistä, sillä sen kautta pääsette kehittämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria oman työnne tarpeiden kautta. Toinen vaihtoehto on lähteä liikkeelle VALOA-arviointityökaluista: työyhteisön arviointityökalu, työntekijän itsearviointi, esihenkilön itsearviointi.