Hyppää sisältöön

Kokeilun suunnittelu

Kesto: noin 30-90 min

Mikä
Ideoikaa ja suunnitelkaa yhdessä työhönne liittyvä kokeilu, arvioikaa sen toteutumista ja ottakaa kokemuksesta opit talteen.

Milloin

 • Kun tunnistatte, että jonkin uuden käytännön kokeileminen voisi auttaa teitä eteenpäin
 • Kun olette jo tunnistaneet, millaista työkäytäntöä tai asiaa olisi tarpeen kokeilla.
 • Kun haluatte suunnitella tehokkaasti työhönne liittyvän kokeilun toteuttamista.

Mitä

Miten

 • Lukekaa ensin ”Ohjeita valmentavan ja oppivan
  työkulttuurin kokeilujen laatimiseen” (Kokeilun suunnittelu -työkalussa).
 • Ideoikaa työtänne edistävä ja haasteita ratkaiseva kokeilu, jonka pystytte toteuttamaan, ellei kokeiluidea ole jo valmiina.
 • Käykää yhteinen keskustelu niiden henkilöiden kanssa, joita kokeilun suunnitteluun tarvitaan ja joita kokeilu tavalla tai toisella koskee.
 • Täyttäkää Kokeilun suunnittelu -taulukko ja täydentäkää tarvittaessa suunnitelmaa asioilla, joita juuri teidän toiminnassanne on tarpeen huomioida.

Vinkki:

Vahvuudet

 • Kokeilun avulla saadaan lisää tietoa kokeiltavasta asiasta ja sen seurauksista eli opitaan uutta työstä.
 • Kokeilu saattaa tuoda esiin asioita, joita ei ilman sitä olisi pystytty ymmärtämään tai huomaamaan.
 • Madaltaa kynnystä uudella tavalla tekemiseen ja oppimiseen.
 • Kokeilemalla toimintaa voidaan kehittää jopa ilman raskaita kehittämishankkeita.

Heikkoudet

 • Jos suunnitteluun ei oteta mukaan henkilöitä, joita kokeilu koskee, kokeiluun sitoutuminen voi olla heikkoa.
 • Kompastuskivenä kokeilujen toteuttamisessa on usein se, että niiden seuraaminen unohtuu. Muistakaa siis palata kokeiluun ja tehdä arvioita kokeilun sujuvuudesta.
 • Kokeilu jää ikuisesti kokeiluksi tai hiipuu vähitellen. Älkää siis unohtako tehdä päätöstä siitä, muuttuuko kokeilu normaaliksi käytännöksi.

Tutustu myös näihin