Hyppää sisältöön

Teknologian luomat mahdollisuudet

Tekniikka mahdollistaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen

Tekniset työympäristöt (verkkokokous, ryhmätyötilat) mahdollistavat myös asioiden ja ajatteluprosessin reaaliaikaisen dokumentoinnin, jota ei kokousmuistioihin aiemmin ole kirjoitettu. Hiljainen tieto ei huku enää sähköpostikansioihin, vaan läpinäkyvyys kasvattaa työn hallinnan tunnetta. Tekniikan ansiosta hiljaisesta tiedosta tulee myös organisaation rakenneosaamista.

Tekniikan suunnittelu ja käyttöönotto on pitkä prosessi, koska hajautettuun työhön on tarjolla paljon erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. On tärkeätä käyttää aikaa katsoa riittävän laajasti, miten eri välineet tukevat tiimien ja verkostojen yhteisiä ajattelu-, oppimis- ja yhteistoimintaprosesseja.

Tavallisia kysymyksiä tekniikan mahdollisuuksiin liittyen:

  • Miten hiljainen osaaminen saadaan näkyväksi?
  • Miten sähköisten työtilojen käytössä pitäisi huomioida?
  • Mistä työtilojen käytössä olisi hyvä sopia?

Hyviä käytänteitä ja kysymyksiä harjoiteltavaksi:

Järjestelmän valinta ja käyttötapa vaikuttavat merkittävästi siihen, mitä ryhmässä alkaa syntymään.
Pohtikaa ryhmässä ajattelunne virtaa:

  • Miten kerromme laajemmin organisaatiossa tulevaisuuden suunnitelmista?
  • Millaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä ryhmänne tulee tehdä?
  • Tarkastelkaa, mihin työympäristön osaan vuorovaikutus ja yhteistyö liittyvät: onko se eriaikaista tiedon jakamista, eriaikaista yhteistyötä, reaaliaikaista yhteistyötä ja kommunikaatiota verkossa vai yhteistyötä kasvokkain.
  • Valitkaa työympäristöistä ne osa-alueet, jotka tukevat parhaiten tavoitteitanne, ja tehkää niiden käytöstä pelisäännöt.
  • Mihin käytämme mitäkin? Missä emme niitä enää käytä?