Hyppää sisältöön

Digitalisoituva monipaikkainen työ

Miten rakennamme monipaikkaisesta työstä tuottavaa, eheää ja mielekästä?

Uudistuvan monipaikkaisen työn ytimessä on se, miten rakennamme uusia yhteistyö- ja toimintatapoja, jotka luovat virtuaalisessa ympäristössä (= yhteistyömme ajattelutiloissa):

 • Läsnäoloa ja itsen johtamista, jotta olemme läsnä omille ajatuksille, omalle tiimille esim. palavereissa. Läsnäoloon kytkeytyy aina mukaan myös vastuullisuus omasta olemisesta ja arvostus yhteiseen tekemiseen.
 • Luottamusta, jotta ymmärrämme toisiamme: olenko oma itseni?, uskallanko olla eri mieltä?, toimimmeko ratkaisukeskeisesti ryhmänä?
 • Sitoutumista, jotta ihmiset tekevät ja yrittävät: onko meillä tarpeeksi yhteisiä keskusteluja, jotta ymmärrän, miten asiat etenevät ja tiedän, miten omalla työlläni niihin vaikutan.
 • Läpinäkyvyyttä, jotta ihmiset tietävät toistensa ajatuksista: teknologiat saadaan palvelemaan eriaikaista ja samanaikaista yhteistyötä.

Onnistuneet kokemukset ovat osoittaneet, että uudentyyppiset toimintatavat hajautetussa tiimissä ovat tarjonneet laajenevia mahdollisuuksia joustaviin, mielekkäisiin ja aiempaa tuottavampiin työmuotoihin. Tässä materiaalissa on kuvattu hajautetun työn haasteita ja mahdollisuuksia. Materiaalia tarkastellaan neljästä näkökulmasta, jotka hajautetussa työssä tulee huomioida:

 1. Asioiden ja yhteistyön tavoitteiden johtaminen
  Miten sovimme yhteistyön käytänteistä, niin että ihmiset tekevät oikeita asioita ja saamme työt tehtyä? Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa ja miten sitä synnytetään?
 2. Yhteinen ajankäyttö & työajan uudenlainen muotoilu
  Miten luomme erilaisia aikarakenteita koordinoivien keskusteluiden käymiseen? Tehtävien tekemisen (operatiivinen aika) lisäksi tarvitaan reflektoivaa, oppimista edistävää ja sosiaalista – ihmissuhteiden muodostumista – tukevaa aikaa.
 3. Työtilojen ja teknologioiden kehittäminen
  Uudet työympäristöt ovat kaikilla tuottavassa käytössä ja teknologia toimii yhteistyön ja ajattelun mahdollistavana alustana (esimerkiksi web-, videokokousten ja erilaisten ympäristöjen työtapojen osaaminen kaikilla). Varmistetaan, että työ ja viestintä ovat riittävän läpinäkyvää. Ovatko videoneuvottelulaitteet ja Lync hallussa? Entä käytämmekö sosiaalista mediaa, kuten LinkedIn:ä, Facebookia tai WhatsAppia, yhteisöllisyyden synnyttämisessä?
 4. Ihmisten johtaminen
  Rakennetaan yhteistyötä, jossa ihmisillä on luottamusta ja riittävä yhteinen ymmärrys tehdä työtä yhdessä, jotta saadaan käyttöön kaikkien tiimin jäsenten potentiaali ja osaaminen. Ihmiset ottavat vastuuta omien ajatusten sanomisesta, uskaltavat olla oma itsensä, arvostavat toistensa ajattelua sekä ajattelevat ryhmässä läpinäkyvästi.

Käsittelemme edellä mainittuja osa-alueita 1. johtamisen, 2. lähiesimiestyön, 3. työyhteisötaitojen ja yhteisen osaamisen luomisen, 4. osallisuuden kokemisen ja teknologiaympäristöissä toimimisen, 5. hyvinvoinnin sekä 6. tulevaisuuden mahdollisuuksien kautta.

Tämä sivusto on rakennettu yhteistyössä Humap Oy:n kanssa.