Hyppää sisältöön

Lopuksi – Kohti unelmien työkulttuuria

Yhteenvetona hajautuneen tiimin yhteistyön toimivuutta arjessa voi tarkastella esimerkiksi yllä olevin periaattein. Suhteiden ja yhteistyön merkitys korostuvat hajautuneessa tiimissä. Näin se toimii hyvin toiminnan arvioinnin viitekehyksenä.

Harjoituksena:

Voitte tiiminä arvioida yllä olevien periaatteiden toteutumista tiimissänne.

  • Mikäli numerot auttavat pohdintaa ja keskustelua, jokaisen osion voi arvioida skaalalla (1-5, Ei toteudu – Toteutuu erittäin hyvin)
  • Lisäksi voitte pyytää tiimin jäseniä a) kuvaamaan yhdellä lauseella, miten arviointi kussakin kohdassa näkyy toiminnassanne b) ehdottamaan, miten tekemistä voisi jatkoon kehittää

Harjoituksen pohjalta on tärkeä käydä keskustelua ja voi valita yhdessä mahdollisia kohteita toiminnan kehittämiselle.