Lintu lumihangessa

Verkostoitumista ja jakamista ennakoinnin ympärillä

Vuonna 2019 viimeisestä Foresight Friday -tapahtumasta alkoi valtion virastojen epävirallinen lukupiiri, johon kaikki valtiolla työskentelevät ja ennakoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tavoitteena on kasvattaa ennakointitietoutta ja -osaamista.

Yhteisten tekstien lukeminen on kuitenkin osin haastavaa, siksi sovimme helmikuun tapaamisessamme kaksi vähän erilaista sessiota: alustus + yhteinen keskustelu.

Ajankohdat ovat:

19.3.2021 klo 13.30 – 15.30: Tulevaisuuden muutokset ja niiden ajatteleminen. Tutustuminen Jukka Vepsäläisen (Opetushallitus) TulevaisUUS -pankkiin.
Ilmoittaudu tästä

23.4.2021 klo 13.30 – 15.30 Ennakoinnin paikat organisaation suunnittelusyklissä. Tiina Jokela alustaa yhteistä pohdintaa.
Ilmoittaudu tästä

Tapaamiset järjestetään Teamsillä.

Ennakoinnista kiinnostuneet valtion työntekijät ovat myös tervetulleita jakamaan havaintojaan, oppejaan ja aineistojaan lukupiirin yhteydessä perustetulla Teams-kanavalla. Jos omaehtoinen liittyminen ei onnistu, ole yhteydessä. Kanava on juuri niin aktiivinen kuin sen jäsenet ovat.

Lisätietoja Liisa Virolainen (valtiokonttori.fi)