Loppusyksyn TÖRMÄÄMÖt

Loppusyksyn TÖRMÄÄMÖ -ajat ja teemat kalenteriin tästä:

23.10. OHJAUS 2020 -hanke

Korona-kevät oli melkoinen hyvän hallinnon ja ennakoivan ohjauksen muutoslaboratorio. Kompleksisuus ja toimintaympäristön ennakoimattomuus haastavat hallinnan, sen ennakoivuuden ja muutosjoustavuuden ja haastavat meitä kaikkia ajattelemaan ja toimimaan systeemisemmin. Miten tähän systeemisyyden mahdolisuuteen on tartuttu ohjauksen käytännöissä ja arjessa? Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto ja Demos Helsinki toteuttavat maaliskuussta 2020 maaliskuuhun 2021 ”Ohjaus2020”-hanketta, osana osana VNTEAS-toimintaa. Hankkeessa tarkastellaan valtion ohjausta kokonaisuutena sekä eri hallinnonaloilla mukaan keskustelemaan Ohjaus2020-hankkeen toteuttajien kanssa. Keskusteluun johdattelee mm. Kaisa Lähteenmäki-Smith. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 22.10. tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/25CFB6AE3FC5DF3C

20.11. Ilkeät ongelmat ja palvelumuotoilu

Ilkeät ongelmat ovat tulleet jäädäkseen – toivottavasti myös yhteiskunnallisten ongelmien palvelumuotoilu. Taiteen tohtori Mari Suoheimo tutki väitöskirjassaan ilkeitä ongelmia palvelumuotoilun haasteena. Mitkä ovat ilkeitä ongelmia ja miten niitä tulisi lähestyä – millä työkaluin, metodein ja strategialla? Yksinkertaistetaanko muotoillessa kompleksisuutta liikaa?Mari loi mallin “Iceberg Model of Design Problems” auttamaan ymmärtämään kompleksisuuden eri tasoja. Sitä voidaan hyödyntää laajasti muillakin ilkeiden ongelmien kanssa työskentelevillä muotoilualoilla, kuten muutosmuotoilussa, sosiaalisessa muotoilussa sekä kestävän kehityksen muotoilussa. Malli auttaa valitsemaan viisaasti ne lähestymistavat ja työkalut, jotka on suunniteltu jokaiselle eri ongelmatasolle. Ilkeiden ongelmien lähestyminen ja kehittäminen vaatii pitkäjänteisiä poliittisia päätöksiä ja monialaista yhteistyötä. Miten virastojen ja kumppaneiden yhteistyö auttaa yhteiskunnallista muotoilua? Tule Törmäämöön 20.11.2020 klo 8.00 – 9.00 oppimaan ja keskustelemaan. Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta viimeistään 19.11.: https://www.lyyti.in/201120palvelumuotoilu

18.12. Moniammatillinen dialogi

Moniammatillinen tanssi syntyy yhteisestä rytmistä ja luottamuksesta kirjoittivat yliopistonlehtori Kaarina Mönkkönen ja asiantuntija Jukka Pyhäjoki elokuisessa blogissaan. Moniammatillisuus on myös ilmiölähtöisen kehittämisen ja systeemisen työotteen ytimessä. Miten sovittaa askeleensa niin, ettei liiemmälti talloisi partnereitaan varpaille? Mikä tanssia raamittaa, miten päästää jokaisen kyvyt ja kokemus näkyviin? Miltä se näyttää asiakkaan näkökulmasta? Mm. näitä pohdimme 18.12. klo 8.00 – 9.00 Törmätessämme. Ilmoittaudu viimeistään 17.12. oheisen linkin välityksellä: https://www.lyyti.in/181220moniammatillinendialogi

TÖRMÄÄMÖt pidetään n. 1/ kk perjantaisin klo 8-9 (tavallisesti Työ 2.0 Labissä, osoitteessa Yliopistonkatu 5 sekä) nyt poikkeusaikana pelkästään virtuaalisesti.

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen , Johanna Kotipelto, Liisa Virolainen

Työ 2.0, Virkamiesten avoin verkosto, Valtion työelämäpalvelut