Törmäämössä 24.3. teemana ”Virtual Finland – Kohti systeemistä kokonaiskuvaa ja ihmiskeskeistä palvelukokonaisuutta”

Miten synnytetään monen viranomaistahon yhteistyönä palveluja ihmiskeskeisesti siten, että ne sujuvoittavat ulkomaisten työntekijöiden, yritysten ja opiskelijoiden maahantuloa ja asettumista Suomeen? Virtual Finland –hankkeen tavoitteena on kehittää ja koota yhteen digitaalisia palveluita,  jotta ulkomaisen henkilön sähköisen asioinnin Suomessa sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluissa onnistuisi aiempaa paremmin. Hankkeen pilottivaihetta vuosina 2021 -2024 hallinnoi ulkoministeriö ja hankkeen tavoitteita edistetään useiden viranomaistahojen yhteistyönä.

Tule kuulemaan lisää! Alustajana hankejohtaja Jukka Kyhäräinen UM:stä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.3., joko livenä labiin tai Teamsin välityksellä.

TÖRMÄILLÄÄN!

Liisa Virolainen ja Virpi Einola-Pekkinen

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ pidetään 1/ kk klo 8-9 Työ 2.0 Labissä , osoitteessa Yliopistonkatu 5, 3. krs, sekä Teamsissä. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.