Törmäämössä 22.3. Ilmiö nimeltä sivistys

Sivistys on demokratian yläkäsite – selviytymistä ja koko kansakunnan elinehto. Mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa? Miten suomalainen sivistyskäsitys on muuttunut ajan saatossa, mitä se on nyt? Missä sivistys näkyy, vai näkyykö? Miten julkisella sektorilla työskennellessä vaalitaan sivistystä? Onko meistä sivistyksen unilukkareiksi? Mm. näitä pohdiskelemme maaliskuun Törmäämössä.

Tule kuulolle ja keskustelemaan! Alustajina toimivat Juha Hurme Helsingin yliopistosta ja Pia Kola-Torvinen OPH:sta ja Sivistysakatemiasta.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta 21.3. klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja Liisa Virolainen, Valtiokonttori, ja Johanna Kotipelto, Vero.