Tervetuloa rakentamaan ihmiskeskeistä julkishallintoa!

#Suunnannäyttäjät

Julkinen sektori on olemassa vain ja ainoastaan asiakkaitaan varten. Tavoitteena tulee olla luoda mahdollisimman vaivattomasti saavutettavissa olevat, oikea-aikaiset ja kulloiseenkin tarpeeseen sopivat palvelut. Tämän sisäistämisestä avautuu uusi tie kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Onnistuminen edellyttää paitsi eri toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä myös asiakkaiden mukaanottoa kehittämiseen.

Hallitusohjelman mukaan “Valtionhallinnon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja ilmiölähtöisyyteen ja nämä näkökulmat huomioidaan nykyistä vahvemmin muun muassa valtion talousarviossa.”  Ihmiskeskeisyys  tarkoittaa muun muassa sitä, että hahmotamme yhdessä julkisen hallinnon toimintaa yhä enemmän kansalaistemme tarpeiden, tilanteiden ja arjen moninaisuuden kautta.  Ihmislähtöinen julkishallinto ei synny pelkästään hallinnollisista rakenteista käsin yksittäisiä ongelmia ratkoen, vaan hallinnolliset rajat ylittäen, yhteisiä tavoitteita toimeenpanemalla.

hmiskeskeisen julkishallinnon #suunnannäyttäjät -tapahtumassa 28.8. klo 9-16 tuomme tällä hallituskaudella tapahtuvaan valmisteluun ihmiskeskeisyyden  näkökulmia ja menetelmiä liittyen mm. johtamiseen ja elämäntapahtumakeskeiseen asioiden valmisteluun sekä systeemistä lähestymistapaa edistäviin menetelmiin ja työkaluihin.  Synnytämme yhteistä ymmärrystä ihmiskeskeisyyden käsitteestä ja toimintamallista sekä sparraamme hyvien esimerkkien kautta siihen, miten asioita voidaan valmistella uudella tavalla ekosysteemeissä.

OHJELMA 28.8.2023

Paikka: Mariankatu 9, Helsinki + Tampere

9.00  Tervetuloa: Niko Ruostetsaari ja Virpi Einola-Pekkinen

9.15  Avauspuheenvuoro: Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, VM

9.30  A paradigm shift- Towards human centeredness: Acting Senior Counsellor and Deputy Director Carrie Exton, Centre on Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity  (WISE), OECD

10.00  Tutustuminen työstettäviin teemoihin

1.00  Lounastauko

12.30  Teemakohtaiset työpajat

15.00  Yhteenveto työpajojen keskeisimmistä tuotoksista

15.30  Miten tästä eteenpäin: ideat kehiin!

16.00  Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu oheisesta linkistä mukaan Helsingin tapahtumaan viimeistään 23.8. !

Lisätietoja Helsingin tapahtumasta antavat Virpi Einola-Pekkinen ja Niko Ruostetsaari, (at)gov.fi  ja Tampereen tapahtumasta Aleksi Kopponen ja Tanja Jurvanen, (at)tampere.fi. Lisätietoa Tampereen tapahtumasta myös täältä: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Etzl3Ty9BkyFzDQ2Hv6a1AwrE1B1eGpLpznkK5qk4LJUQkgxUzlIS1lVUEJUWUlZTUtHTzlBU0w0RC4u

kuva: eOppiva

Tutustu myös näihin: https://www.eoppiva.fi/?s=ihmiskeskeinen