HAUS kehittämiskeskus Oy

Oppiminen alkaa täältä

Olemme valtion 100% omistama erityistehtäväyhtiö ja valtionhallinnon sidosryhmäyksikkö eli ns. in-house toimija. Kuulumme valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja valtiovarainministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Valtion erityistehtäväyhtiöissä valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi: yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä, tai jokin muu erityisrooli.  Meidän erityistehtävämme on tuottaa valtionhallinnolle koulutus- ja kehittämispalveluita.

Tutustu HAUSin koulutustajontaan