Katri Kanerva

Vastuullisuusasiantuntija, Valtiokonttori

Katri Kanerva koordinoi Vastuullisuus näkyväksi -hanketta, jonka tavoitteena on luoda valtionhallinnolle yhtenäinen vastuullisuusraportoinnin kehys. Tavoitteena on myös etsiä yhdessä virastojen ja laitosten kanssa vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja ja rakentaa tekijöiden verkostoja.

Katrin tausta on valtion taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtävissä, mikä luo mielenkiintoisen perustan vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Yhteiskunnan ja valtion nykyajassa kohtaamat haasteet vaativat paitsi syväluotavaa asiantuntijuutta, myös eri alojen voimien yhdistämistä. Katri uskoo, että ongelmanratkaisussa tulee entistä enemmän keskittyä eri näkökulmien yhteen tuomiseen parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi.

katri.kanerva@valtiokonttori.fi
0295 503 364