Hyppää sisältöön
Yhteisvastuullinen työyhteisö

Hanke kuuluu teemaan Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Henkilöstö on käräjäoikeuden tärkein voimavara. Johtamisen on oltava innostavaa ja esimiestyön tulee tulea tuloksellista toimintaa. Osaamista kehitetään ja uudistuminen on..

Kumulatiivisen stressin purku ja työhyvinvoinnin tukeminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen erityisryhmille

Hanke alkaa helmikuussa 2019. Poliisilaitoksen toimintaympäristön ja vastuualueiden vuoksi tietyillä erityisryhmillä on työn erityisen kuormittavuuden vuoksi tarve löytää uusia käytäntöjä työhyvinvoinnin tukemiseen. Tällaisia erityisryhmiä ovat lapsirikostutkinta, tekninen rikostutkimuskeskus ja väkivaltarikostutkinta…

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa

Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hallinnassa, työssä jaksamisessa ja vuorovaikutuksessa on puutteita. Työterveyshuollon..

Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos

Itä-Suomen poliisilaitoksella oli tunnistettu tarve yhtenäisemmän toimintakulttuurin ja työnäyn kehittämiselle. Lisäksi haluttiin tuoda yhteen hajasijoitetussa organisaatiossa työskenteleviä asiantuntijoita kehittämään yhteistä työtä. Jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä tärkeäksi nähtiin myös muutoksessa elämisen taitojen..