Rakennamme hyvää työyhteisöviestintää

Haluamme edistää henkilöstöstrategiamme Uudistamme tapaamme toimia ja viestiä – päämäärää sekä viestinnän periaatteisiimme kirjattuja tavoitteita, joiden mukaan kaikki ministeriöläiset ovat viestijöitä ja avainhenkilöitä hyvän vuorovaikutuksen (työyhteisöviestinnän) rakentajina.

Viestintä – ja vuorovaikutusvalmennuksiin on hakeutunut aiemmin useita yksittäisiä henkilöitä, nyt kohteena on koko työyksiköiden henkilöstö. Haluamme satsata erilaisten työyhteisöjemme henkilöstöön ja avittaa työtyytyväisyyskyselyssä nousseiden kehittämistarpeiden toteuttamista. Useat yksiköt ovat nostaneet kehittämistavoitteekseen työtyytyväisyyskyselyn perusteella myös vuorovaikutukseen ja viestintään liittyviä tavoitteita. Käynnissä olevassa Uudistuva työ -hankkeessa on tullut esille työyhteisöviestinnän kehittämisen tarpeita.

Hankkeen tavoitteena on, että osallistujat
-ymmärtävät, että jokainen on viestijä ja vastuussa hyvästä työyhteisöviestinnastä
-tunnistavat omia vahvuuksiaan työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäjinä
-lisäävät innostavaa ja rakentavaa viestintää sekä dialogisia elementtejä työyhteisön arkeen

Valmennuksessa paneudutaan tarkemmin johonkin tai joihinkin oman yksikön vuorovaikutuksen kehittämisen erityistarpeisiin ja sovitaan jokin vuorovaikutukseen liittyvä minikokeiIu. Valmennus voidaan toteuttaa myös useamman yksikön yhteisenä valmennuksena.

Yksiköille, joita ministeriössä on 17, tarjotaan kaikille mahdollisuus työstää työyhteisöviestintävalmiuksiaan puolen päivän ulkopuolisen valmentajan vetämässä vuorovaikutuksellisessa kohtaamisessa, jossa huomioidaan yksikköjen aiempi kehittämistoiminta sekä työtyytyväisyyskyselyssä esille nostetut tarpeet. Omarahoituksella järjestämme koko henkilöstölle viestintäteemasta luentoja ja jatkamme työtyytyväisyyskyselyssä esiintulleiden kehittämiskohteiden yksikkökohtaista tukemista.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään joiltain osin KAIKU – opasta Vinkkejä vuorovaikutukseen. Ennen työyhteisovalmennusta yksikköjen jäsenet saavat lyhyeen kyselyyn, jonka tulosten perusteella työyhteisoviestintävalmennus räätälöidään. Kysymykset auttavat osallistujia orientoitumaan kehittämispäivän vuorovaikutusteemaan ja ohjaavat ratkaisukeskeiseen ajatteluun vuorovaikutuksen kehittämisessä.