Esimiesten ja työyhteisöjen kehittämishanke

Kehittämishanke toteutettiin 1.1.-31.12.2012 osana THL:n johtamisen kehittämisohjelmaa. Tarkoituksena on ollut vahvistaa THL:n strategiassa määritettyjä menestystekijöitä, erityisesti innostavaa, vastuullista ja visionääristä johtajuutta. Hankkeen avulla on kehitetty esimiesten ammattitaitoa, osaamista ja valmiuksia johtaa ja ohjata työyhteisöjä ja niiden työhyvinvointia, sekä erityisesti tuettu kriisissä olevien ja uusien työyhteisöjen kehittymistä. Hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi koko linjajohdolle (50-70hlö) suunnattua valmennuspäivää. Ensimmäisessä teemana oli esimiesten roolisiirtymä asiantuntijasta esimieheksi, jota käsiteltiin johtamisen eri ulottuvuuksien kautta. Toisen valmennuksen teemana oli työhyvinvoinnin johtaminen. Valmentajina tilaisuuksissa toimivat sekä ulkopuoliset että THL:n omat asiantuntijat.

Hankkeen käynnistyessä kartoitettiin linjajohdon tarpeet työnohjaukselle ja coachingille. Esimiesten tarpeiden pohjalta perustettiin kaksi yksikön päälliköiden työnohjausryhmää sekä lisäksi osastojohtajille oma valmennuksellisen työnohjauksen ryhmä. Lisäksi yhdelle ylijohtajalle järjestettiin henkilökohtaista coachingia.

THL:n johtoryhmien itsearviointia varten luotiin väline, jonka tarkoituksena on tukea johtoryhmien oman toiminnan reflektointia ja kehittämistä ja siten edistää suunnitelmallisesta ja tuloksellista johtoryhmätyöskentelyä. Tämä joustavasti sovellettavissa oleva itsearviointi-työkalu pohjautuu väittämiin menestyvien johtoryhmien keskeisistä piirteistä.