Hyppää sisältöön

Uudet opit käyttöön

Kesto: 20-90 min

Mikä

 • Uudet opit käyttöön auttaa teitä hyödyntämään paremmin erilaisia webinaareja, verkkokursseja ja artikkeleita oman työnne kehittämisessä sekä edistää yhteisten oppimiskäytäntöjen kehittämistä

Milloin

 • Työyhteisöt kaipaavat uusia ajatuksia ja tietoa sekä ulkopuolista näkökulmaa oman toimintansa kehittämiseen.
 • Erilaisten oppimissisältöjen, kuten webinaarien, verkkokurssien ja artikkeleiden anti jää helposti työyhteisön näkökulmasta laihaksi. Sisältöön tutustunut työntekijä on voinut oivaltaa tärkeitäkin asioita, mutta niiden vieminen omaan työyhteisöön ei olekaan helppoa.

Mitä

 • Työyhteisö kuuntelee saman yhdessä valitun oppimissisällön: katsoo webinaarin, suorittaa verkkokurssin tai lukee artikkelin. Oppimissisällön opeista keskustellaan ja mahdollisesti sovitaan oppien soveltamisesta tai uuden käytännön kokeilemisesta.

Miten

 • Valitkaa työnne kannalta kiinnostava oppimissisältö (webinaari, verkkokurssi, artikkeli, blogi).
 • Aikatauluttakaa Uudet opit käyttöön -prosessi
  • Valitkaa esimerkiksi tietty viikko, jonka aikana kukin tutustuu oppimissisältöön.
  • Sopikaa ajankohta, jolloin käsittelette oppimissisältöä yhdessä. Käsittely voi olla esimerkiksi tiimi- tai kuukausipalaverin yhteydessä.
 • Esimerkkikysymyksiä keskustelun käymiseksi:
  • Miten aihe liittyy meidän työhömme?
  • Mikä oppimissisällössä erityisesti kiinnosti ja miksi?
  • Mikä oppimissisällössä on työmme kannalta uutta tai erilaista?
  • Mitä oppimissisällöstä nousseita ideoita voisimme soveltaa omassa työssämme?
  • Mitä voisimme kokeilla seuraavaksi?

Vinkit:

 • Valitkaa oppimissisältö siten, että on teidän toimintanne kehityksen kannalta merkityksellinen tai edustaa jotain uutta, mitä teidän olisi hyvä oppia tai ymmärtää.
 • Valinnan pohjaksi voi olla hyvä tehdä esimerkiksi VALOA-työkirjan Ilmiö- ja muutoshahmotukset, jotka auttavat teitä kohdentamaan oppimisen tarpeitanne.
 • Voitte tehdä yhteisten kiinnostavien sisältöjen oppimisesta käytännön, joka toistuu esimerkiksi neljännesvuosittain.
 • Jos oppimissisältöjen samanaikaista käsittelyä on vaikea järjestää, hyödyntäkää asynkronista (eriaikaista) oppimista esimerkiksi Teamsin tai muiden digitaalisten alustojen avulla.

Vahvuudet

 • Edistää yhteistä oppimista ja innostusta
 • On edullista, vain käytetty työaika kustannuksena.
 • Mahdollistaa oppien käyttöönoton työyhteisön arjessa.

Heikkoudet

 • Ilman työyhteisön yhteistä käsitystä työn haasteista ja suunnasta valitut oppimissisällöt saattavat jäädä irrallisiksi tai tuntua epäoleellisilta.
 • Jos työyhteisöllä ei ole kokemusta yhteisestä asioiden pohtimisesta, saattaa keskustelu edellyttää ainakin alussa fasilitoimista. Fasilitaattorina voi toimia myös joku työyhteisön jäsen.