Hyppää sisältöön

Valmentava ja oppiva työkulttuuri punaisena lankana Sisä-Suomen poliisin uuden toiminnon perustamisessa

Sisä-Suomen poliisiin perustettiin uusi toiminto, jonka kehittämisessä – suunnittelusta ja rekrytoinneissa alkaen – ovat alusta saakka olleet punaisena lankana valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteet. Toiminnon perustaminen on ollut sekä suunnittelijoille että työntekijöille innostavaa, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

Haaste

Poliisin kohtaa työssään ilmiöitä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kokonaisuuksia hahmottavaa, joustavaa, verkostoitunutta ja nopeasti reagoivaa sekä yhteistä kehittämistä toteuttavaa toimintatapaa sekä -kulttuuria. Sisä-Suomen poliisiin haluttiin perustaa yksikkö, jonka yhtenä tehtävänä on erityyppisiin ilmiöihin reagoiminen. Ryhmä tekee yhteistyötä verkostomaisesti eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa. Poliisin työkenttään kuuluvat ilmiöt kun eivät useinkaan noudata sektoreiden ja organisaatioiden rajoja. Lisäksi ryhmä tuottaa laajasti tukipalveluita muille poliisin sektoreille.

Mitä teimme

Yksikön toimintaperiaatteet rakennettiin uuden tehtävän kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi, ja toiminta eroaakin perinteisestä poliisiorganisaation toiminnasta. Toiminnosta rakentui itseohjautuva kokonaisuus, joka toimii valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden mukaan.

Uudenlainen työkulttuuri näkyi jo toiminnon rekrytoinneista lähtien. Rekrytointi toteutettiin mahdollisimman avoimena ja tasapuolisena. Koska toiminnon suunnittelijat olivat itse rekrytoijina, pystyttiin toiminnon tehtävää ja haluttua työkulttuuria pitämään myös rekrytoinneissa koko ajan mukana. Lähtöajatuksena oli, että jokainen ryhmään valittu henkilö tuo mukanaan jotain sellaista erityisosaamista, josta on hyötyä toiminnassa. Erityisosaajien tehtäväksi tuli myös huolehtia koko ryhmän oppimisesta oman erityisosaamisen osalta. Työntekijöiksi haettiin henkilöitä, joilla on kiinnostusta asioiden kehittämiseen, uuden oppimiseen sekä tiimihengen rakentamiseen.

Missä olemme nyt

Perusperiaatteena pidettiin toiminnon työntekijöiden sitouttamista ja vastuuttamista itsenäiseen päätöksentekoon ja yhteisen työn kehittämiseen. Ryhmä muun muassa osallistuu työvuorojensa suunnitteluun, jolloin se pystyy yhteensovittamaan esiin tulleen toimintatarpeen ja työntekijöiden työssäjaksamisen. Itsenäinen tekeminen ja yhteinen työstä ja työssä oppiminen on ollut työntekijöille ja esihenkilöille motivoivaa. Ryhmässä on sovellettu rohkeasti kokeilukulttuuria. Eri toimintamalleja kokeiltaessa ei ole pelätty virheitä. Ajatuksena on ollut, että ei jumiuduta tiettyihin malleihin, vaan tarkastellaan jatkuvasti eri vaihtoehtoja.

Opit ja oivallukset

Uudenlaisen toiminnon rakentaminen edellytti sitä, että toiminnon suunnittelijoille annettiin vapaus rakentaa tiimi ja toimintamalli, joka toimii nimenomaan uudessa tehtävässä. Toki toiminnon kehittämiselle oli olemassa raamit ja aiemmin selvitetty tarve, joiden sisällä suunnittelu toteutettiin. Perinteisen johtamisen tai jähmeiden tiimimallien mukaan toimimalla tiimi ei olisi pystynyt kehittymään eikä tuottamaan sitä tulosta, johon se nyt pystyy.

Oppina on myös, että valmentava ja oppiva työkulttuuri voi toimia myös poliisin usein hierarkkiseksi ja jäykäksi koetussa organisaatiossa.

Marjo Heikkinen

Kirjoittaja

Marjo Heikkinen

Työn muotoilija ja perustaja, Motiwe Oy

Kirjoittaja

Janne Heiskanen

Ylikonstaapeli, Sisä-Suomen poliisilaitos

Tutustu myös näihin