Hyppää sisältöön

Työpaja 2 – Jännitteistä muutosvoimaa

Työpajaan varataan noin 2–3 tuntia.

Ohjelma on seuraavanlainen. Muokkaa kunkin osa-alueen viitteellistä aikaa käytettävissä olevan kokonaisaikanne puitteisiin sopivaksi.

 1. Työpajan käynnistäminen ja tarkoitus, alustus, n. 5 min
 2. Ensimmäisen työpajan tulokset, n. 10 min
 3. Ajatukset jännitepareista, pienryhmä n. 10 min
 4. Jänniteparin vaikutussuhteet, yhteiskeskustelu, n. 10 min
 5. Alustus kolmesta erilaisestä jänniteluokasta, n. 5 min
 6. Kysymys, jonka jännite luo nyt, 7 min
  Tauko
 7. Missä ja milloin puhumme jännitteestä, 12 min
 8. Tulevaisuus, miten puhua ja mistä näkökulmista, 22 min
 9. Yhteiskeskustelu, n. 12 min
 10. Reflektio työpajoista 1 & 2, yhteiskeskustelu 10 min

Työpohjat

Vaihe 1: Työpajan käynnistäminen ja tarkoitus

Muistuta aluksi koko jänniteprosessin tarkoituksesta ja siihen liittyvistä työtavoista.

Vaihe 2. Ensimmäisen työpajan tulokset

Esittele yhteenvedon perusteella muodostamasi jänniteparit ja niiden väliset vaikutussuhteet. Keskustelkaa tästä lyhyesti. Vaiheen tarkoituksena on virittää seuraavaan pienryhmäkeskusteluun.

Vaihe 3: Ajatukset jännitepareista, pienryhmän keskustelu

Jakaantukaa pareihin tai kolmikoihin. Pyydä ryhmiä tutustumaan nyt tarkemmin ensimmäisen työpajan jänniteparien koosteeseen ja erityisesti niihin kahteen tai kolmeen pariin, jotka yhteenvedossasi valitsit huolellisemmin tällä kertaa tarkasteltaviksi. Kysy, ovatko valitsemasi parit tunnistettavissa ja mitä mieltä he ovat siitä, että keskitymme tässä työpajassa näihin valittuihin kahteen tai kolmeen pariin.

Seuraavat kysymykset auttavat pareja pohdinnassaan:

 1. Miten tunnistettavina ja keskeisenä koette mainitut jänniteparit oman työnne ja roolinne näkökulmasta?
 2. Millaisia organisaation toimintaan liittyviä asioita jännitteisiin liittyy omien kokemustenne pohjalta?

Vaihe 4: Jänniteparin vaikutussuhteet, yhteiskeskustelu

Kokoontukaa jälleen yhteen. Keskustelkaa lyhyesti siitä, miten kukin pienryhmä tai pari tunnistivat koosteessasi esitetyt parit. Onko tarpeen muokata yhteenvedossa jotain? Tarkoitus ei kuitenkaan ole lähteä liikoja viilaamaan vaan mennä eteenpäin. Toki oleelliset eriävät näkökulmat jänniteparien vaikutussuhteissa kannattaa nostaa esille.

Vaihe 5: Alustus jännitteiden luonteesta

Ennen seuraavaa työvaihetta alusta lyhyesti jännitteiden luonteesta. Voit tehdä tämän kolmesta eri näkökulmasta:

 1. jännite ongelmana
 2. jännite dilemmana
 3. jännite paradoksina.

Kertaa ajatusta jännitepareista, jotka ovat luonteelta pysyviä, organisaatioihin aina kuuluvia. Alustuksesi tarkoitus on virittää osallistujia tunnistamaan erityisesti sitä, millaisina asioina jännite tällä hetkellä teidän virastossanne ilmenee. Sitä kysytään seuraavassa pienryhmän tehtävässä.

Vaihe 6: Kysymys, jonka jännite luo nyt

Jakaannutaan taas pareihin tai kolmikoihin. Pyydä nyt nimeämään joku ajankohtainen kysymys, jonka jännitepari on synnyttänyt organisaatioon. Kysymys kirjataan oheiseen diaan.

On kahvitauon aika!

Vaihe 7: Missä ja milloin puhumme jännitteestä

Kysymyksiä ei ole tarvis jakaa tässä vaiheessa. Parit voivat jatkaa seuraavaan tehtävään: Oheisen dian avulla tarkennetaan, miten ja missä tilanteissa tästä jännitteestä ja kysymyksestä nyt puhutaan organisaatiossa.

Kirjaa valittu jännitepari tai edellisen ryhmätyön kysymys tähän:
Missä, kuka ja miten jänniteparista puhutaan?
Mistä ei puhuta? Miksi?
Mitkä näkökulmat tulevat puhutuiksi, kun jännitettä käsitellään? Mitkä näkökulmat unohdetaan?

Työ jatkuu samoissa pienkokoonpanoissa. Tehtävänä on nyt tehdä visuaalinen yhteenveto, joka vastaa kysymykseen, mitkä ovat tärkeimmät tilanteet ja paikat, joissa tätä jännitettä käsitellään. Entä mistä näkökulmista käsin jännitteistä puhutaan? Mitkä ovat tärkeimmät näkökulmat, jotka nyt korostuvat keskusteluissa?

Tähänkin on oma työpohjansa, joka alla.

Vaihe 8: Tulevaisuus – missä, miten ja mistä näkökulmasta tulisi puhua jännitteestä

Tässä vaiheessa voit kertoa, että nyt ollaan puolessa välissä työpajoja ja käännetään katse olemassa olevan tutkimisesta kohti tulevaa ja mahdollisia muutoksia oman organisaation toimintatavoissa.

Pyydä samoja pareja tai kolmikkoja jatkamaan. Heidän tehtävänsä on katsoa eteenpäin ja tehdä alla olevaan koontikuvaan lyhyt yhteenveto, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä olisivat tärkeimmät tilanteet ja paikat jännitteen käsittelylle?
 2. Millaisista näkökulmista jännitteitä tulisi eritoten käsitellä?

Parit/kolmikot tekevät yhteenvedon sekä tämän hetken että tulevaisuuden näkökulmasta missä ja miten keskustellaan jännitteestä alla olevalle koontikuvalle.

Vaihe 9: Yhteiskeskustelu

Kokoontukaa taas yhteen. Pyydä kutakin pienryhmää esittelemään kuvansa napakasti.

Vaihe 10: Työpajojen 1 ja 2 reflektio

Aloita pohdiskeleva reflektiokeskustelu siitä, miltä prosessi on tähän mennessä tuntunut. Rohkaise osallistujia pohtimaan avoimesti ja uteliaasti yhdessä sitä, mikä jännitteiden tutkimisessa on ollut uutta. Mikä on ollut hyödyllistä? Mikä innostavaa?

Työpajojen välillä

Koosta toisen työpajan materiaaleista yhteenveto oheiseen työpohjaan.

Lähetä kooste kolmanteen työpajaan osallistuville ennen sitä.

Pyydä osallistujia samalla miettimään jo etukäteen, millaiset yksinkertaiset periaatteet voisivat ohjata yhteistyötänne jännitteiden käsittelyssä. Tavoitteena on siis miettiä, miten teidän tulisi jatkossa toimia yhdessä, jotta voitte tunnistaa pysyviä jännitteitä, keskustella niistä ja näiden keskustelujen pohjalta kehittää omia toimintatapojanne?

Ohjeista periaatteiden miettimistä seuraavasti:

 1. Aloita periaatteen kuvaaminen verbillä
 2. Tee lauseesta lyhyt
 3. Muista, että periaatteen tulee sopia teidän virastossanne pysyvien jännitteiden käsittelyyn.