Hyppää sisältöön

Fasilitoijan ohjeet

Prosessin tarkoitus ja ohjaavat periaatteet

Työpajasarjan tarkoitus on vahvistaa organisaatioiden resilienssiä: kyvykkyyttä kohdata ennakoimattomien haastavien tilanteiden luomia muuttumisen haasteita ja jännitteitä. Kun vahvistetaan organisaation jäsenten yhdessäajattelun kulttuuria, voidaan luoda työtapoja, jotka sovittautuvat kestävämmin ympäristön muutoksiin.

Seuraavat periaatteet ja niiden soveltaminen jännitteitä tutkivan työpajasarjan eri vaiheissa koordinoivat sen vaiheita toisiinsa ja parantavat edellytyksiä rikkaaseen vuorovaikutukseen. Fasilitoijan tai pikemminkin fasilitoijien on hyvä kerrata periaatteita ja niiden merkitystä jokaisessa työpajan vaiheessa omin sanoin ja ajatuksin.

Periaate 1: Opimme tekemällä asioita yhdessä

Organisaatioiden pysyviä jännitteitä ei voida lopullisesti ratkaista. Niiden rakentava kohtaaminen edellyttää sitoutumista etenemään oppimalla. Toimintatavat kehittyvät kestävästi, kun kokemukset, havainnot ja johtopäätökset voidaan kuulla eri toimijoiden omista näkökulmista käsin. Näin vahvistetaan keskinäistä ymmärrystä, mikä auttaa integroimaan erilaisia paikallisia näkökulmia toisiinsa ja laajempaan toimintaympäristöön.

Periaate 2: Osallistumme keskusteluun ja mahdollistamme näin toimintatapojen muuttumisen

Kaikilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti ja tuoda omat kokemuksensa ja kantansa prosessiin. Osallistujat kuuntelevat toisiaan arvostavasti. Toisten ajatuksia ei korjata eikä heidän kertomiaan ryhdytä ratkomaan. Prosessi on avoin uudelle informaatiolle.

Periaate 3: Arvostamme ja olemme uteliaita erilaisille näkökulmille jännitteissä

Jotta jännitteitä voidaan ymmärtää uudella tavalla ja kokeilla toisenlaisia tapoja toimia, on niiden käsittelyssä kriittisen tärkeää kannatella prosessia, luoda rauhallista ja arvostavaa ilmapiiriä ja kannustaa kaikkia tuomaan keskusteluun erilaisia näkökantoja sekä nimetä ja tutkia niitä yhdessä uteliaan arvostavasti.

Periaate 4: Sovittaudumme jännitteitä tutkimalla ympäristön luomiin muutoksiin

Organisaatiot ja systeemit ovat aina meitä suurempia, emmekä voi siksi kontrolloida muutoksia. Kun opimme ymmärtämään organisaatiomme toiminnan rakenteita ja muuttumista, voimme auttaa toimintaamme sovittautumaan laajemman ympäristön muutoksiin.

Periaate 5: Harjoittelemme enemmän uutta toimintaa kuin ratkaisemme ongelmaa

Resilienssin kannalta uuden toimintatavan oppiminen on tärkeämpää kuin yksittäisten kysymysten ratkaiseminen. Pysyviä jännitteitä ei edes ole mahdollista ratkaista pois päiväjärjestyksestä. On hyvä harjaantua käsittelemään niitä rakentavasti etsimällä yhä uudelleen sopivaa tilannekohtaista etenemistapaa.