Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

10.11.2022 - Muut teemat

Syrjinnän poistaminen ja ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttävät erilaisten yhteiskunnallisten erojen huomioimista yhtä aikaa ja suhteessa toisiinsa. Ekosysteemi torjuu siiloutumista (toimijat, tieto, työkalut ja ohjaus), vahvistaa osaamista ja rakentaa entistä vahvempaa yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoiden välille. Uusi ekosysteemi yhdistää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon ekosysteemit. Yhteistyötä pilotoidaan yhteisen tapahtuman avulla (Tasa-arvopäivät ja Y-festivaali 6.-8.10.2022)

Ekosysteemin arvolupauksena on vaikuttava yhteistyö, tieto ja tuki sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Visiona on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteiskunta.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Pysyvän ja säännöllisen, henkilöiden välisistä suhteista ja verkostoista riippumattoman yhteistyörakenteen luominen organisaatioiden välille
2. Yhteistyön keskeisten tavoitteiden määrittely
3. Olemassa olevan yhteistyön jatkaminen eri verkostoissa. Tarvittaessa uusien, ekosysteemiä vahvistavien verkostojen tai yhteistyömuotojen luominen

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Ekosysteemillä on kaksi tavoitetta: konkreettinen, lyhyen aikavälin tavoite sekä laajempi, pitkän aikavälin tavoite. Ensimmäinen näistä tähtää tänä vuonna yhteisen tapahtuman järjestämiseen 6.-8.10.2022. Tapahtuma pilotoi yhteistyötä, joka tukee ekosysteemin arvolupauksen toteutumista. Tapahtumalla on oma suunnitteluryhmä, joka koostuu ekosysteemin keskeisten sidosryhmien edustajista. Suunnitteluryhmällä on ollut kevään aikana kolme etätapaamista, joissa on kartoitettu osallistujien odotuksia yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa yhdistävälle tapahtumalle.

Laajempi kehityskulku ekosysteemissä on rakentaa yhteistyötä OM:n, STM:n ja THL:n välille. 7.6. järjestetyssä työpajassa organisaatioiden edustajat keskustelivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen yhdyspinnoista, yhteistyön tavoista sekä strategisista tavoitteista yhteisten teemojen ympärillä. Työpaja oli hyvä avaus keskustelulle organisaatioiden välillä, ja yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Seuraava askel on miettiä työpajan tulosten pohjalta pysyvämmän yhteistyörakenteen ja yhteisten tavoitteiden muodostamista. Tämä työ jatkuu ekosysteemikoulun jälkeen tulevina vuosina.”

Tiimiläiset: Anni Hyvärinen (vetäjä), Annamari Asikainen, Mia Luhtasaari, Hanna Onwen-Huma, Sonja Soronen