Hyppää sisältöön

Vaikuttava ympäristökasvatus

10.11.2022 - Lapset ja nuoret

Ekosysteemin kehittämisen ja määrittelemisen tarve on lähtenyt erityisesti Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen ja Itlan tarpeesta ymmärtää ympäristökasvatuksen toteutumista lasten ja nuorten kasvuympäristöissä. Ekosysteemikoulun ryhmä koottiin kiinnostuneiden tahojen pohjalta. Mukaan ydinryhmään tuli asiantuntijoita Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Luonto-Liitosta, Fingo ry:stä ja Vantaan kaupungin ehkäisevästä terveydenhuollosta laajentamaan näkökulmaa eri sektoreille.

Ekosysteemin visiona on saada kestävä elämäntapa luontevaksi osaksi lasten ja nuorten arkea, jolloin heillä on riittävät tiedot, taidot, tahto sekä tunteet toimia aktiivisesti kestävyyttä edistäen.

Ekosysteemin arvolupaus lapsille ja nuorille on poistaa kestävyysasioihin liittyvää hämmennystä ja epäselvyyttä. Tämä saavutetaan auttamalla lasten ja nuorten elämän tärkeitä aikuisia tuomaan kestävyysasiat heidän arkeensa kokonaisvaltaisesti sekä lasten ja nuorten tarpeista käsin. Ammattilaisten tarpeisiin ekosysteemi vastaa vahvistaa toimijoiden yhteistyötä vaikuttavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi lapsen ja nuoren kaikissa kasvuympäristöissä; kodeissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa, terveydenhuollossa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutosta:

– Ympäristökasvattajien huomion täytyisi laajentua lapsista ja nuorista myös heidän elämässään vaikuttavien aikuisten tavoittamiseen.
– Ekosysteemissä on rakenteita ja toimintatapoja yhteistyöhön formaalin oppimisen ja kasvatuksen kanssa, mutta lasten ja nuorten tavoittamiseen muissa kasvuympäristöissä on vähemmän malleja.
– Ekosysteemissä on vahvat vanhat rakenteet, joiden mukaan ympäristökasvatusta on tehty. Uusien toimijoiden mukaan saaminen vaatii sekä vuoropuhelun fasilitointia ns. ”konkareiden” ja ”uusien tulokkaiden” välillä että laajemman toimijajoukon herättelyä tunnistamaan oma roolinsa ympäristökasvattajana sekä heidän osaamisensa vahvistamista.
– Voidaan katsoa ekosysteemin olevan laajenemisvaiheessa uusien toimijoiden hakiessa rooliaan siinä. Vahvistamalla tutkimuksen roolia ekosysteemi voisi toimia vielä enemmän osaamisekosysteeminä lisäten toiminnan vaikuttavuutta.

Ekosysteemin tarina

’’Ekosysteemikoulussa saatuja oppeja on viety ydinryhmälle koeponnistettavaksi ja altistettu heidän kommenteilleen ja ajatuksilleen. Työskentely on ollut avointa keskustelua ja yhteisten havaintojen kirkastamista säännöllisesti kevään aikana. Järjestimme myös Vaikuttava ympäristökasvatus järjestöissä -työpajan, jossa parikymmentä asiantuntijaa ja ammattilaista pohti yhdessä ympäristökasvatuksen tulevaisuutta ja pyrki tunnistamaan toimia, joiden kautta voitaisiin edetä kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Työpaja oli väylä lisätä ymmärrystä ekosysteemistä ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Tähän mennessä ekosysteemityöstä saatuja oppeja on esitelty eri olemassa oleville ympäristökasvatuksen verkostoille. Keskustelut ovat edelleen auttaneet kirkastamaan ja kevyesti validoimaan havaintojamme.

Ekosysteemikoulun kehittämisprojekti tässä muodossa viedään päätökseen syksyllä 2022. Kehittäminen on kuitenkin jo poikinut uudenlaista tekemistä ydinryhmäläisten omassa työssä ja omissa organisaatioissa. Lisäksi Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen kautta Ekosysteemikoulussa saatu tieto ja ymmärrys tulevat osaksi hankkeessa tehtävää selvitystä ja siten tukemaan kansallista kehittämistä. Hankkeen puitteissa edistetään verkoston kokoamista ja verkostoitumisen tukemista.’’

Tiimiläiset: Anna Häggman (Itla), Helena Suomela (Opetushallitus), Jari Pulkkinen (Kirkkohallitus), Tuija Metso (Suomen Vanhempainliitto)