Hyppää sisältöön

Työhyvinvointi, työkyky ja muuttuva työelämä

10.11.2022 - Muut teemat

Lähdimme tarkastelemaan ilmiövyyhtiä ”Muuttuva työelämä, työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen – ilmiöistä yhteiskehittämiseen”. Työelämän yhteen kietoutuneet muutosvoimat haastavat työhyvinvointia ja ennakoivaa työkykyjohtamista sekä organisaatioiden muutos- ja uudistumiskyvykkyyttä. Kellään ei ole tähän haasteeseen vastauksia yksin, vaan tarvitaan organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Ekosysteemikoulun aikana haasteemme tarkentui monipaikkaisen (yhteispalvelupisteillä tehtävän) hybridityön työsuojelun kysymyksiin keskellä muuttuvaa työelämää.

Visiona on, että työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen hoitamiseen ja kehittämiseen tarjotaan sidosryhmille ja asiakkaille tarvittava tuki ekosysteemin sisällä mietittyinä, toisiinsa linkittyvinä, osallistujien tarpeisiin pureutuvina monipuolisina, ja vaikuttavina palveluina ja tekemisinä.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. EKOSYSTEEMIN YDINHAASTEET ON LÖYDETTY!
Jatketaan haasteen ratkomista (It’s Challenge-time!). Haastetta voi ratkoa isosti tai pienemmissä erissä. Isosti vaikkapa järjestämällä yhteistyökumppanin kanssa Hackathonin tai Boot Campin aiheesta ”Työsuojelu keskellä työelämää, josta ei puutu yhteenkietoutuneisuutta, muutosvoimia, hybridiä, monipaikkaisuutta, eriaikaisuutta tai yhteispalvelupisteitä”. Pienemmin jatkamme haasteen parissa keskeisten sidosryhmin, yhteiskehittämiskumppaneiden ja tämän Ekosysteemikoulun tiimin kanssa vaikkapa yhdessä ekosysteemimäisesti kehittämispalveluita tuottaen. Ratkotaan sekä käytännön konkreettisia ongelmia että pysähdytään ilmiölähtöisesti keskustelemaan ja kehittämään ekosysteemimäistä ajattelutapaa.
2. EKOSYSTEEMIN EDELLYTYKSET ON TUNNISTETTU!
Opitaan oppimaan omasta ekosysteemimäisestä toiminnasta. Jatketaan ekosysteemimäisen toiminnan edellytysten konkretisointia ja ratkaisujen tuottamista yhdessä (myöhemmin määriteltävän) yhteistyöryhmän kanssa.
Tavoitteet 1 ja 2 ovat edellytyksiä ekosysteemin toiminnan käynnistymiselle. Kun ekosysteemi on ratkaisu, mikä ongelma on? Vasta sitten voidaan kirkastaa ekosysteemin toimintaa.
3. EKOSYSTEEMIMÄINEN TOIMINTA ON KIRKASTETTU!
Meillä on vastauksia esimerkiksi seuraaviin Mitä on -kysymyksiin:
– Ekosysteemi & tuloksellinen toiminta
– Ekosysteemi & toiminta ja kehittäminen
– Ekosysteemi & oppiminen

Ekosysteemin kehittämisen tarina

” Tarinamme voi kiteyttää kolmeen sanaan: haahuilua – halua – hahmotelmia. Haahuilu viittaa siihen, että meistä kenelläkään ei ole konkreettista kokemusta ekosysteemeistä eikä ekosysteemillämme ole omistajaa tai ”tilausta”. Onkin pitänyt käydä läpi lukuisia erilaisia asioita, ilmiöitä, yhtymäkohtia ja käsitteitä. Niiden maailmassa olemme liikkuneet moneen suuntaan ja monesti haahuillen.

Halu yhteiseen kehittämiseen on ollut kova ja sitoutuminen ryhmässä vahva. Olemme työskennelleet yhdessä ja erikseen, yhteiskehittäneet erilaisten mielestämme relevanttien ryhmien kanssa ja analysoineet tapaamisten tuloksia. Materiaalia on syntynyt paljon, ajatuksia ja ideoita vieläkin enemmän.

Hahmotelmia olemme synnyttäneet oppimalla ja kuvittelemalla. Konkreettisesti olemme hyödyntäneet keskusteluja, koulun työstöpohjia ja yhteistä työtämme. Laajempaa tarinaamme on kertynyt parinkymmenen sivun verran, ja sitä työstämme edelleen. Hahmotelmat ovat vaikuttaneet perustöihimme: verkostomainen toiminta on lähtenyt kehittymään ekosysteemiseen suuntaan.

Lainaten emer.prof. Jaakko Virkkusta, olemme soutaneet venettä, jota vasta rakennamme.”

Tiimiläiset: Susanna Gardemeister (vetäjä, Keva), Laura Sundqvist (Keva), Sari Virta (Valtiokonttori), Heta Laurell (Helsingin seurakuntayhtymä), Tuula Haavasoja (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL)