Hyppää sisältöön

Tietoalusta Myllyn ekosysteemin kehittäminen

10.11.2022 - Tieto

Mylly on pilvipohjainen tiedolla johtamisen sovellusalusta, jonka avulla eri lähdejärjestelmistä tuotua tietoa hallinnoidaan, ylläpidetään ja jaetaan eteenpäin. Mylly koostuu tietovarastosta, joka on suunniteltu tiedon mallintamista, yhdistämistä ja raportointia varten. Mylly sisältää käyttäjätarpeen mukaisesti valittavissa olevia palveluja, kuten valmiit tietomallit ja Power BI -raportit avaimet käteen periaatteella, omien raporttien tuottaminen itsepalveluna sekä turvallisen alustan tiedon säilyttämiseen ja jakamiseen eteenpäin.

Ekosysteemin arvolupaus on tiedolla johtamisen ja teknologian edelläkävijyys julkisella sektorilla.

Visiona on toiminnan ja palvelujen kehitys, perustuen ennakointiin sekä ajantasaiseen tietoon toimintaympäristöstä, toiminnasta ja asiakkaista.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Olemassa olevien sidosryhmien sekä uusien toimijoiden tietotarpeiden kartoittaminen ja priorisointi vuoden 2024 tiekartalle huomioiden myös KEHA2024-valmistelun
2. Kehitys- ja ylläpitotyön toteuttaminen ketterästi tuottaen oikeaa ja laadukasta tietoa eri sidosryhmien käyttöön
3. Tiedon ekosysteemien tunnistaminen ja kiinnittäminen Myllyn tietosisältöjen sekä teknologia-alustan kokonaiskehittämiseen

Ekosysteemin kehittämisen tarina

’’Myllyn juuret syntyivät maakunta- ja kasvupalvelun valmistelussa. Uudistusten kaaduttua suunnanvaihto ja tekeminen suunnattiin hallinnon sisäiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Myllyn teknologia-alustan perusta luotiin vuonna 2019 ja ensimmäiset sovellukset saatiin tuotantoon 2020. Valmistuneita kokonaisuuksia olivat mm. henkilöstöraportointi, toimintamenoseuranta, ELY-keskusten koronarahoitus sekä ravitsemisalan ja kalatalouden koronatuet, tyytyväisyystutkimukset sekä ympäristövalvonnan päästöraportit. Sisältöä tuotettiin yhdessä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen substanssiosaajien kanssa. Tiedolla johtamisen verkostoyhteistyötä tehtiin poikkihallinnollisesti mm. Valviran, AVI:n ja Ruokaviraston kanssa.

Myllyn toiminta laajentui tietosisältöjen ja teknologian osalta vuosina 2021-2022 kuntakokeiluihin ja uusiin virastoihin (KKV, AVI). Tietotarpeita kerätään eri käyttäjäryhmiltä, ja substanssiosaajat ovat kehittämisessä ja ylläpidossa mukana koko tiedon elinkaaren ajan. Vuoden 2022 aikana ovat valmistumassa myös ELY- ja KEHA-johdon ensimmäiset työpöytäversiot sekä käyttäjien mahdollisuus tuottaa omia Power BI-raportteja tuetun itsepalvelualustan kautta.

MYLLY alustalla olevat tiedot ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti viranomaiskäyttöön tarkoitettuja, mutta ekosysteemikoulutuksen aikana on herännyt keskustelua tiedon hyödyntämisestä ja avaamisesta muiden virastojen sekä eri toimijoiden käyttöön. ’’

Tiimiläiset: Lea Pitkänen ja Teija Junttila.