Hyppää sisältöön

Suomen tilasto- ja tietoekosysteemin kehittäminen

10.11.2022 - Tieto

Tilastoekosysteemi on tilastoalan viranomaisten ja tilaston tuottajien verkosto, jonka toimijat tuottavat Suomen virallisia tilastoja (SVT), Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) tilastoja sekä muita tilastoja. Tilastoekosysteemi kattaa tilastoviranomaiset, tilastoja laativat viranomaiset sekä muut SVT-tilastoja tuottavat tahot.

Ekosysteemin arvolupaus on Uusien tietotarpeiden tunnistaminen ja tietovirtojen yhdistäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Visiona on siirtää tilastoekosysteemi tuottajanäkökulmasta asiakaskeskeiseen toimintamalliin.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Ekosysteemilinjausten muotoilu, yhteiskehittäminen ja hyväksyttäminen
2. Ekosysteemityön edistäminen PJ-tapaamisten agendoille
3. Organisaatioiden johdon sitouttaminen ekosysteemityön edistämiseen
4. Ekosysteemityön ylläpitäminen SVT-neuvottelukunnassa ja edistäminen SVT-organisaatioissa: Tiedonkeruun ja julkaisemisen yhtenäistäminen
5. Asiakkaiden tilastokyvykkyyksien lisääminen (ml. tilastojen luku- ja käyttötaito)
6. Tilastoasiantuntijoiden asiakkuus- ja yhteiskehittämistaitojen kehittäminen
7. Benchmarkkaus mm. Veron kanssa, Mammutti -hankeen (Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön seurannalle) tulosten käsittely ja jatkokehittäminen (SYKE, MML, Luke, Metsäkeskus, Ruokavirasto)

Ekosysteemin kehittämisen tarina

” Näkemysten kokoamiseksi järjestimme tilastoalan asiantuntijoille virtuaalisen työpajan kesäkuussa 2022. Työpajassa yhteiskehitettiin ja testattiin dialogin avulla pienryhmissä ideoita ekosysteemityön edistämiseksi. Mukana dialogissa olivat Tilastokeskuksen, Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden (25 henkeä). Tuloksena syntyi raportti, joka sisältää tietoekosysteemikuvauksen, ja joka kokoaa eri organisaatioiden asiantuntijoiden näkemykset ekosysteemin kehittämisestä. Konkreettiset tavoitteet on muotoiltu asiantuntijoiden esittämien näkemysten pohjalta. Toimenpidesuositusten edistäminen pyritään saamaan yhdeksi keskusteluaiheeksi virastojen johdon tapaamisiin.”

Tiimiläiset: Jukka Hoffrén, Satu Elho, Miia Huomo, Juha Tuomaala, Elise Järvenpää