Hyppää sisältöön

Nuorten kokema rasismi kasvatus- ja koulutusympäristöissä

27.6.2024 - Lapset ja nuoret

Visio ja palvelulupaus

Konkreettisesti kohti yhdenvertaista koulua. Koordinoitu ja strateginen sekä pitkäjänteinen työ rasismin
torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Toimijat

 • Oikeusministeriö
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetushallitus
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Pakolaisnuorten tuki ry
 • Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Mitä tehty?

 • Ilmiökentän tunnistaminen ja tutkiminen
 • Verkostoituminen
 • Eri tahojen työhön syventyminen > siilojen purkaminen
 • Tutkijoiden näkemyksiä rasismin esiintymisestä
  koulumaailmassa
 • Ideointia konkretiasta:
  • Mallikoulu: miten rakentuu koulun antirasistinen
   toimintakulttuuri?
  • Hankkeistaminen

Miten tästä eteenpäin?

 • Verkostotyön jatkaminen ja keskinäinen tuki
 • Tuki OKM:n ja OPH:n työlle
  • Ydinviestit antirasismista Kasvatuksen
   ja koulutuksen kehittämisohjelmaan
  • Tulevaisuuden peruskoulu -ohjelma
 • Mallikoulun edistäminen hankkeena
 • Koordinoidumpi yhdenvertaisuuden
  strategia koulu- ja kasvatustyön rakenteissa

Lisätietoja: Mona Eid, Kehittämispäällikkö, THL