Hyppää sisältöön

Kulttuurialan työllisyys ja palvelupolku

3.7.2024 - Muut teemat

Kulttuuriala kaipaa työelämän muutosta. Tavoitteemme on kulttuurialan osaamisen tunnistaminen, työllisyyden parantaminen ja työllisyyspalveluiden kehittäminen kulttuurialan työnhakijaa paremmin palveleviksi.

Kulttuurialan työllisyyden ratkaisemiseksi tarvitaan mukaan monenlaisia toimijoita ja osaamista yhteiskunnan eri puolilta. Keväällä 2024 käynnistyneessä Ekosysteemikoulussa Kulttuurialan työllisyyttä ja palvelupolkua kehittävät yhdessä Taiteen edistämiskeskus, (Varsinais-Suomen) TE-palvelut, Helsingin kuntakokeilu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Avoin työttömyyskassa, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys AGMA ry.

Visiomme on:

Kulttuurialan tekijöiden osaamista hyödynnetään laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla

Pitkän aikavälin tavoitteet:

Saumaton yhteistyö palvelupolulla
Kohtaanto-ongelman selättäminen
Kulttuurialan tekijöiden työllistymisen sujuvoittaminen

Keskipitkän aikavälin tavoitteet:

Vuoropuhelu toimijoiden välillä
Osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen

Lyhyen aikavälin tavoitteet:

Ekosysteemin laajentaminen
Yhteistyön keskeisten tavoitteiden tiivistäminen

Työ- ja elinkeinopalveluiden rakennemuutos vuoden 2025 alussa sekä työ- ja työttömyysturvalainsäädännön uudistukset tulevat muuttamaan työnhakijan palveluita ja asemaa. Kulttuuriala työllistää Suomessa noin 130 000 ihmistä ja Euroopassa arviolta 7,7 miljoonaa (Tilastokeskus 2024; Eurostat 2023). Usein työsuhteet ja toimeksiannon ovat kuitenkin lyhyitä ja henkilön työmarkkina-asema vaihtuu vuoden aikana monta kertaa (Taiteen ja kulttuurin barometri 2023). Kulttuurialan työllisyyteen liittyvää kestävyyshaastetta ei ratkaista kerralla vaan työ vaatii aikaa ja systeemistä näkökulmaa.

Euroopassa on vietetty 2023–2024 Euroopan komission aloitteesta osaamisen teemavuotta. Suomessa vuoden teemassa keskityttiin erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen, joihin myös kulttuurialan näkökulmasta olemme kevään kehitystyössä keskittyneet.

Kulttuurialan tekijän laajan osaamisen tunnistaminen muodostaa kahdensuuntaisen pullonkaulan työllistymiseen. Työnantajien ja -tilaajien on hankalaa tunnistaa osaamista, mutta myös monien kulttuurialan tekijöille osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen saattaa tuottaa haasteita. Systeemisen ajattelun avulla voimme tunnistaa ilmiön ympärillä useita toimijoita, joita tarvitsemme mukaan rakentamaan osaamisen tunnistavaa ja tunnustavaa työelämää. Vaikuttavuuden mahdollisuudet laajenevat vuorovaikutuksen ja kokeilujen seurauksena.

Keskeistä prosessissa on ollut vuoropuhelun syventäminen ja toimijoiden verkostoituminen. Työssä etsitään vahvuutta synergiasta ja hyödynnetään kumuloituvaa tietoa ja osaamista.

Ryhmän vahvuus on ollut monipuolinen osaaminen ja erilaisten näkökulmien tuominen keskusteluun. Kevään 2024 ekosysteemikoulun aikana ilmiötä ja ekosysteemiajatusta kirkastettiin. Ryhmä on toiminut aktiivisesti ekosysteemikoulun aikana ja on sitoutunut jatkamaan työskentelyä ja yhteiskehittämistä. Laajennamme syksyllä työryhmää ja kutsumme mukaan työelämän ja yrittäjien edustajia etenkin kulttuurialan ulkopuolelta.

Ekosysteemin kehittäjäporukka: Anne Lehtelä, Riitta Aittokallio, Johanna Kaunisvuo, Elina Laine, Nea Leo, Petra Tarjanne ja Erica Ås.