Hyppää sisältöön

Kohti tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa vastuullisuustyötä

27.6.2024 - Kestävä kehitys

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ohjeistus julkaistiin syyskuussa 2021. Ohjeistuksen perusteella julkis- ja valtionhallinnon organisaatiot ovat voineet raportoida toimintansa kestävyydestä ja vastuullisuudesta yhtenäisen viitekehyksen avulla. Organisaatiot ovat vastuullisuusraportteja työstäessään huomanneet, että keskeinen haaste työssä ovat olleet asetettavat mittarit ja tavoitteet: miten mittareita olisi syytä työstää, millaisia ovat hyvät mittarit ja miten tavoitteet liittyvät mittarityöhön?

Edellä esitettyihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia Ekosysteemikoulussa keväällä 2024. Työskentelyssä melko pian syntyi konsensus siitä, että yhdessä ideoitu ja kehitetty mittari- ja tavoitetyökalu voisi tukea organisaatioiden työtä.

Ekosysteemin arvolupaus on tarjota työkalu, jonka avulla on mahdollisuus erottaa olennainen epäolennaisesta. Työkalun palvelulupauksena on toimia organisaatiossa nykytilan kartoittamisen tukena sekä auttaa mittareiden ja tavoitteiden kehittämisessä. Visiona on otsikon mukainen kohti tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa vastuullisuustyötä.

Ekosysteemikoulun työskentelyssä on ollut mukana moninainen joukko, jonka avulla työhön saatiin arvokkaita näkemyksiä eri valtionhallinnon organisaatioiden edustajilta. Matkan varrella työhön tuli mukaan myös uusia toimijoita sparrailemaan työtä eteenpäin.

Kevään aikana hahmoteltiin ideaalimaailmaa, rakennettiin kuvaa nykyhetken haasteista ja etsittiin tukea EU:n kestävyysraportointidirektiivistä (CSRD) ja sen standardeista.

Työ jatkuu

Ekosysteemikoulussa aloitettu työ jatkuu. Luvassa on työkalun konkreettisten sisältöjen työstämistä ja lisäksi ideoitiin ajatus siitä, että työkaluun voisi rakentaa kehittämispolun, jota seuraamalla organisaatio voisi edetä johdonmukaisesti kohti tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa vastuullisuustyötä.

Tiimi: Netta Jakola, Paula Heikkinen, Sari Pellikka, Anu Nurkka, Mari Kiviniemi & Hannele Lotsari-Coffeng. Työtä tukivat Motivan asiantuntija Elli Saari sekä Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Antti Huntus.

Valtiokonttori, Tulli, THL, Kela & Verohallinto.