Hyppää sisältöön

Hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys valtion työympäristössä

10.11.2022 - Kestävä kehitys

Senaatti-kiinteistöjen, Suomenlinnan hoitokunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Valtiokonttorin edustajat ovat Työ 2.0 Labin Ekosysteemikoulussa perustaneet projektin, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraaliutta valtionhallinnon työympäristöissä ja työarjessa. Projektin tavoitteena on muodostaa laaja yhteistyöverkosto – ekosysteemi – jonka kesken jaetaan parhaita käytäntöjä, osaamista ja työvälineitä hiilineutraaliuden toteuttamiseksi.

Ekosysteemin arvolupaus on konkreettisten välineiden ja toimintatapojen tarjoaminen valtion työpaikkojen saamiseksi hiilineutraaleiksi. Visiona on ilmastopositiivinen valtionhallinto 2030.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Ekosysteemin yhteyshenkilöverkoston laajentaminen
2. Toimenpiteiden ideointi virastojen tarpeiden pohjalta (=kyselytulokset)
3. Ekosysteemin toiminnan aktivointi (viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen)
4. Valtiokonsernin palveluntuottajien (Hansel, Senaatti, Valtori) sitoutuminen mukaan hiilijalanjäljen pienentämiseen

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Olemme Ekosysteemikoulussa kehittäneet ekosysteemimme toiminta-ajatusta. Olemme järjestäneet tulevaisuusorientoituneen työpajan valtionhallinnon toimijoille hiilipositiivisesta toiminnasta valtionhallinnossa. Saimme käyttökelpoisia ideoita ja aihioita, joiden pohjalta voimme lähteä rakentamaan tulevaisuuden visiota ekosysteemillemme.

Teimme myös kyselyn valtionhallinnon kestävän kehityksen kanssa työskenteleville henkilöille. Kyselyllä keräsimme tietoa siitä, missä asioissa organisaatiot kaipaavat tukea päästöjen vähentämiseksi. Kyselyyn vastasi 53 henkilöä. Tuloksista saamme hyvät suuntaviivat ekosysteemin toiminnan käynnistämiseksi. Olemme lisäksi etsineet yhteistyötahoja valtionhallinnosta ja käyneet keskusteluja eri verkostojen rajapinnoista sekä yhteistyömahdollisuuksista.”

Tiimi: Emilia Säkkinen, Santtu Mäkinen, Liisa Nyrölä, Kirsi Moisander, Riikka Manninen