Hyppää sisältöön

Erilaisia verkostoja monenlaisiin tarpeisiin

1. Ammatilliset verkostot, joista haetaan tiettyyn rooliin tai substanssiin liittyen sparrausapua kollegoilta eri puolita valtionhallintoa ja sen ulkopuolelta. Verkostoissa vaihdetaan tietoa ja hyviä, jossain tilanteissa toimineita käytänteitä. Näitä ovat esimerkiksi KEHIKKO, KAIKU-kehittäjät, työsuojelijat ja juristiverkostot.

2. Asioiden valmistelu verkostomaisesti yhteistyössä, yhteisenä resurssina, joko työnkuvaan tai vapaaehtoiseen osallistumiseen ja henkilökohtaiseen kiinnostukseen perustuen. Tästä esimerkkeinä Agenda 2030 -valmistelu Kestävän kehityksen verkostossa ja Työ 2.0 -valmistelu.

3. Verkostot uutta luovina innovaatio- ja kokeilualustoina, jolloin luodaan uusia, sektorirajat ylittäviä verkostoja ja ekosysteemejä yhteisten haasteiden ratkaisun ympärille. Esimerkkeinä ekosysteemifoorumin elämäntapahtumapilotit, Pankki ja viranomaiset -ekosysteemi,

4. Verkostot toimintakulttuurin uudistajina. Tavoitteena haastaa vanhoja toimintatapoja ja rakentaa uutta toimintakulttuuria. Esimerkiksi Uusi työ, kestävä kehitys ja virastomaailma -työ, Kehittäjäkumppanuus -mallin rakentaminen sekä erilaiset muutoksentekijä-tyyppiset verkostot.