Hyppää sisältöön

Myönteiset tunteet

Myönteisiä tunteita ovat mm. ilo, toivo, inspiraatio, kiinnostus, haltioituminen, tyyneys, hauskuus, ylpeys, kiitollisuus ja rakkaus.

Myönteiset tunteet avaavat tutkimusten mukaan aisteja ja tekevät meidät vastaanottavimmiksi myös tuntemattomalle. Kyky olla läsnä hetkessä – kokea, että tällä hetkellä kaikki on hyvin – tai vaihtaa näkökulmaa, kehittyvät. Tämä lisää luovuutta ja uusien ratkaisujen löytämistä.

Myönteisten tunteiden merkitystä ja voimaa organisaatioiden ja työyhteisöjen arjessa ei voi vähätellä!

Kun työntekijä kokee myönteisiä tunteita työtään ja työnantajaansa kohtaan, on hän sitoutunut, tehokas ja kestävämpi. Myönteisiä tunteita tukemalla ja niitä työssä ja työpaikalla mahdollistamalla voidaan siis vahvistaa positiivista kierrettä. Näin laajennetaan työyhteisöjen voimavaroja ja näköaloja luoda uutta tai tehdä vanhaa luovemmin.

Mikä meni hyvin, kaikesta huolimatta? Mikä toimii? Mikä oli tänään mukavaa? Mikä oli kaunista? Missä pienessä onnistuit? Mistä olet kiitollinen?

Barbara Fredrickson puhuukin osuvasti Broaden and build eli avartaa ja rakentaa -teoriasta. Kun kiinnitämme tietoisesti huomiota siihen, mikä tuo myönteisyyttä, avarramme mieltämme ja käytöstämme olemaan vastaanottavaisempia ja luovempia, löydämme myös helpommin luovia, vaihtoehtoisia ideoita ja toimimisvaihtoehtoja, mikä lisää omaa ja ympäristömme hyvinvointia ja tuottaa myönteisen kierteen.

Tutkimuksissa on todettu, että koehenkilöt, joille tuotettiin ennen koetta positiivisia tunteita, mm. näkivät kuvassa enemmän (eivät voineet olla näkemättä, vaikka ohjeissa kehotettiinkin välttämään muuhun kuin sanottuun kohteeseen tuijottamista), selviytyivät kokeista paremmin tai tekivät lääkärinä tarkempia ja osuvampia diagnooseja.

Avautuminen tai avartuminen puolestaan tekevät meistä vahvempia ja vastustuskykyisempiä väistämöttämästi joskus kohtaamillemme haasteille ja vaikeuksille, edistävät sosiaalisia suhteita, auttavat vastaanottamaan ja muodostamaan uutta tietoa, kehittämään uusia taitoja ja ajatusmalleja, jopa uudenlaista tapaa olla. Muodostuu myönteisten tunteiden vahvistava kehä.

Tutkimuksissa on todettu, että myönteisesti ajattelevat ihmiset kärsivät verrokkejaan vähemmän mm. stressin negatiivisista vaikutuksista ja verenkiertoelinten sairauksista sekä nukkuvat keskimäärin paremmin.

Yllättävää ei liene, että heillä on laajempi sosiaalisten suhteiden verkosto ja sitä kautta vankempi sosiaalinen tuki sitä tarvittaessa. Myönteisyys lisää fyysisiä, sosiaalisia, henkisiä ja psykologisia voimavaroja, kuten kykyä selviytyä vaikeuksista, sitkeyttä, itsensä hyväksymistä tai ylipäättään elämänsä kokemista merkityksellisenä.

Oletteko te keskustelleet omassa työyhteisössänne, mikä on hyvin ja toimivaa, missä olette onnistuneet?

Harjoitus:

Kirjoita (työ)päivän päätteeksi ylös kolme asiaa, joihin olet siinä tyytyväinen. Missä onnistuit, mikä meni hyvin? Mikä ja/tai ketkä mahdollistivat tämän?

Seligmanin tutkimusten mukaan ihmiset, jotka kirjottavat päivittäin ylös kolme toimivaa asiaa (”what went well”) lyhyen selityksen kera, kokivat itsensä merkittävästi elämäänsä tyytyväisemmiksi kuukauden harjoittelun jälkeen verrokkiryhmään suhteutettuina. Kyse ei ollut elämää mullistavista kokemuksista vaan harjaantumisesta näkemään pienetkin hyvät asiat arjessa.